โป่งน้ำร้อน ท่าปาย จ.แม่ฮ่องสอน ปิดยาวถึง 20 เม.ย. 64 เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังโรค COVID-19

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 16 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 29 ครั้ง

            การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า โป่งน้ำร้อน ท่าปาย ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีประกาศปิดเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้ - 20 เมษายน 2564 หรือจนกว่าจะมีการยกเลิกและเปลี่ยนแปลง

            สืบเนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาตรุนแรงหลายพื้นที่ในประเทศไทย ประกอบกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรค COVID-19 ขณะเดียวกันอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ได้รับการประสานงานจากองค์การบริหารส่วนตำบล และชุมชนในพื้นที่ให้ดำเนินการตามมาตรการโดยการปิดแหล่งท่องเที่ยวบริเวณน้ำพุร้อนโป่งเดือด ,โป่งน้ำร้อนท่าปาย และจุดชมวิวดอยกิ่วลม ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นั้น

            อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จึงพิจารณาออกประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ น้ำพุร้อนโป่งเดือด ตำบลป่าแป๋ , จุดชมวิวดอยกิ่วลม ตำบลกึ้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และโป่งน้ำร้อนท่าปาย ตำบลแม่อี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง เป็นการชั่วคราว โดยปิดให้บริการท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 13 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 20 เมษายน 2564 (รวม 8 วัน) หรือจนกว่าจะมีการยกเลิกและเปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นการป้องกันมีให้เกิดการแพร่ระบาดโรค COVID-19

             ทั้งนี้ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ยังปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หากติดต่อราชการ สามารถติดต่อได้ตามปกติ โดยผู้มาติดต่อราชการต้องปฏิบัติตามมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Emal : Namdangnp@hotmail.co.th หรือทางโทรศัพท์ 082-187-7834 และ 084-908-1531

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ