ลำพูน จัดกิจกรรมรณรงค์ “ Big Cleaning week ” สู้โคโรนาไวรัส

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 5 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 810 ครั้ง

ลำพูน จัดกิจกรรมรณรงค์ “ Big Cleaning week ” สู้โคโรนาไวรัส รณรงค์ให้ประชาชนกินร้อน ใช้ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ และสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี รองผู้ว่าฯ ย้ำ ขอให้ทำอย่างต่อเนื่องจนติดเป็นนิสัย ป้องกันตนเองให้ห่างไกลโรคอย่างสม่ำเสมอ

บ่ายวันที่ 5 ก.พ. 63 ที่ ลานกิจกรรมห้างแจ่มฟ้าชอปปิ้งมอลล์ จังหวัดลำพูน นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานจัดกิจกรรมรณรงค์ “ Big Cleaning week ” สู้โคโรนาไวรัส จังหวัดลำพูน โดยมี นายแพทย์วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม กิจกรรมประกอบด้วย การรณรงค์เผยแพร่ความรู้แก่ผู้มาใช้บริการที่ห้างแจ่มฟ้าชอปปิ้งมอลล์ ให้รู้จักปรับพฤติกรรมสุขอนามัยส่วนบุคคล เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ และหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะและไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม การสาธิตวิธีการสวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้อง การสอนการล้างมือ 7 ขั้นตอน โดยยึดหลัก "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ" และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำความสะอาดพื้นและบริเวณพื้นที่ของห้างสรรพสินค้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรน่าไวรัส และการติดเชื้อจากโรคระบบทางเดินหายใจ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการเตรียมความพร้อมและมีการระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ และรักษาชาวจีนที่ติดเชื้อจนหายดีและกลับประเทศได้ พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่า ภายใต้ความพยายามร่วมกันของทั้งสองฝ่าย โดยจะสามารถเอาชนะการแพร่ระบาดของโรคระบาดนี้ได้อย่างแน่นอน โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน ร่วมกับโรงพยาบาลลำพูน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ “ Big Cleaning week ” สู้โคโรนาไวรัส จังหวัดลำพูนขึ้น เพื่อแสดงถึงความพร้อมรับมือสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรน่าในพื้นที่

ขณะเดียวกัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า กระทรวงสาธารณสุข  ได้มีมาตรการเฝ้าระวังคัดกรอง และป้องกันควบคุมโรค ปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนา โดยมีมาตรการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮั่น ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศใน 5 ท่าอากาศยานทั่วประเทศ และขอความร่วมมือให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง ทำการคัดกรองผู้ป่วยที่มีอาการไข้ ร่วมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ และมีประวัติการเดินทางไปเมืองอู่ฮั่น และการเฝ้าระวังในชุมชน โดยให้ความรู้ประชาชน เมื่อพบนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดของโรค มีอาการไข้ ร่วมกับมีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้แจ้งบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ หรือ สายด่วนกรมควบคุมโรค DDC Hotline 1422  ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการ ทำความสะอาดสถานที่เสี่ยงติดเชื้อไวรัส อาทิ สถานที่ราชการ สถานที่ทำงาน สถานีขนส่ง สนามบิน หรือ สถานที่ ที่มีผู้คนแออัด เช่นห้างสรรพสินค้าเป็นต้น

สำหรับสำหรับการดูแลตนเองของประชาชนนั้น อยากให้ทำอย่างต่อเนื่องจนติดเป็นนิสัย เพื่อป้องกันตนเองอย่างสม่ำเสมอจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019  และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ควรมีความตระหนักและมีความรู้ ความเข้าใจ ใช้หลักการตามแนวทางเวชปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 อย่างถูกต้องและติดตามข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพื้นที่หรือในชุมชน ได้ทราบเกี่ยวกับสำหรับการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันตัวเองและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : มัณฑนา อาษากิจ 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ