สนง.เกษตร จ.แม่ฮ่องสอน แจ้งเตือน การระบาดของแมลงวันผลไม้ ช่วงผลไม้สุก ทำให้ผลเน่าเสียและร่วงหล่นลงพื้น สร้างความเสียหายต่อผลผลิต

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 21 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 181 ครั้ง

         กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน แจ้งเตือน การระบาดศัตรูพืช แมลงวันผลไม้ โดยระบุว่า แมลงวันผลไม้ระบาดทั่วทุกภาค ทั้งในเขตป่าและในบ้าน และยังพบตลอดทั้งปี แต่จะมีปริมาณแมลงวันผลไม้สูงสุดในช่วงเดือนที่มีผลไม้สุกคือในช่วงเดือนมีนาคม ถึงมิถุนายน อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 25 - 28 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ70 - 80 เปอร์เซ็นต์

         ความเสียหายของแมลงวันผลไม้ มักจะเกิดขึ้นเมื่อเพศเมียใช้อวัยวะวางไข่ แทงเข้าไปในผลไม้ ตัวหนอนที่ฟักจากไข่จะอาศัยและชอนไชอยู่ภายใน ทำให้ผลเน่าเสียและร่วงหล่นลงพื้น แมลงวันผลไม้วางไข่ในผลไม้ที่ใกล้สุกและมีเปลือกบาง ในระยะเริ่มแรกจะสังเกตได้ยาก อาจพบอาการช้าบริเวณใต้ผิวเปลือกเมื่อหนอนโตขึ้นเรื่อย ๆ จะทำ ให้ผลเน่าเละและมีน้ำไหลเยิ้มออกทางรูที่หนอนเจาะออกมาเพื่อเข้าดักแด้ นอกจากนี้ ผลไม้ที่ถูกทำลายด้วยแมลงวันผลไม้ จะมีโรคและแมลงชนิดอื่นๆ เข้าทำลายซ้ำด้วย

         สำหรับการป้องกันและกำจัด กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน แนะนำให้เกษตรกรทำความสะอาดบริเวณแปลงเพาะปลูก โดยการรวบรวมทำลายผลไม้ที่เน่าเสีย เนื่องจากถูกแมลงวันผลไม้เข้าทำลาย สามารถหยุดยั้งการเพิ่มจำนวนของประชากรอย่างรวดเร็วของแมลงได้ ขณะที่การห่อผล ควรจะห่อให้มิดชิดไม่ให้มีรูหรือรอยฉีกขาดเกิดขึ้น มิฉะนั้นแมลงจะเข้าไปวางไข่ได้ , การควบคุมโดยชีววิธี ในธรรมชาติ แมลงวันผลไม้มีแมลงศัตรูธรรมชาติอยู่แล้ว มีอัตราการทำลาย ตั้งแต่ 15 - 53 เปอร์เซ็นต์  หรือการกำจัดด้วยการฉีดพ่นด้วยสารฆ่าแมลง ซึ่งสามารถลดปริมาณประชากรของแมลงวันผลไม้ในธรรมชาติได้อย่างรวดเร็วและเห็นผลได้ชัด แต่ในขณะเดียวกันแมลงก็มีการเคลื่อนย้ายจากแหล่งที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารฆ่าแมลงเข้าทำลายอีก จึงต้องพ่นซ้ำแล้วซ้ำอีก ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาเรื่องสารพิษตกค้างและการทำลายแมลงศัตรูธรรมชาติ

         ทั้งนี้ เกษตรกร สามารถปรึกษาขอคำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาศัตรูพืช ได้ที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 053-611-044

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ