รร.ปายวิทยาคาร จ.แม่ฮ่องสอน ออกมาตรการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 เลื่อนกำหนดการสอบเข้า รร. พร้อมให้บุคลากร Work From Home

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 21 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 110 ครั้ง

         โรงเรียนปายวิทยาคาร อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดย นายวรศักดิ์ ฤทธากันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปายวิทยาคาร ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

         โดยระบุว่า ด้วยมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และทุกจังหวัดทั่วประเทศ เป็นผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โรงเรียนปายวิทยาคาร จึงประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้งปรับปฏิทินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

         โดยการรับสมัครนักเรียน ให้ยืดตามสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564 ซึ่งกำหนด ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564 โดยมีช่องการรับสมัคร ทางออนไลน์ www.pwtk.ac.th ,ไปรษณีย์ , หรือสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนปายวิทยาคาร (ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข) ส่วนการสอบคัดเลือก ให้เลื่อนการจัดสอบเพื่อวัดความรู้ในการเข้าเรียนโรงเรียนปายวิทยาคาร ปีการศึกษา 2564 จากเดิมกำหนดวันที่ 1 - 6 พฤษภาคม 2564 ออกไปก่อน ทั้งนี้ โรงเรียนปายวิทยาคาร จะกำหนดวันสอบและแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งตามความเหมาะสม นอกจากนี้ ขณะนี้ ได้ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ On Air, Online, On Demand, On Hand เป็นต้น รวมถึงการปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home)

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ