พาณิชย์ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจสอบป้องปรามการทำผิดเงื่อนไขร้านค้าธงฟ้าฯ หากพบกระทำผิดดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 22 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 160 ครั้ง

นางศรีสุรางค์  หล้าส่องสี พาณิชย์จังหวัดลำปาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางลงพื้นที่อำเภอเมืองลำปาง เพื่อติดตาม ตรวจสอบป้องปรามการทำผิดเงื่อนไขโครงการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำให้ร้านค้าต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน และห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา หรือจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ หากพบหลักฐานว่าร้านค้าใดจำหน่ายสินค้าราคาแพงเกินสมควร ก็จะดำเนินคดีตามมาตรา 29 ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ของกระทรวงพาณิชย์ มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย มีโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท และกรณีรับแลกสิทธิเป็นเงินสด ผู้รับซื้อสิทธิและผู้ขายสิทธิจะมีความผิดฐานฉ้อโกง ความผิดตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560

สำหรับร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ซึ่งมีข้อกำหนดที่ชัดเจนว่า ห้ามจำหน่ายสินค้าในราคาแพงเกินสมควร ห้ามรับแลกเงินแทนการซื้อสินค้า และต้องปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน หากตรวจพบพฤติกรรมว่าทำผิดข้อกำหนดจะถูกยกเลิกออกจากโครงการทันที โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปางมีสิทธิเพิกถอนสิทธิ์และจะแจ้งกรมบัญชีกลางพิจารณาการส่งคืนเครื่อง EDC หรือยกเลิกการใช้ Application และจะไม่สามารถจำหน่ายสินค้าให้กับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ต่อไป

ทั้งนี้ หากประชาชนพบร้านค้าที่รับแลกเงินแทนการซื้อสินค้า ฉวยโอกาสปรับราคาสินค้า หรือไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง หมายเลขโทรศัพท์ 054-265022 ซึ่งสำนักงานฯ จะได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบ หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ