PIH Hospitel พร้อมดูแลด้านโภชนาการ และปริมาณสารอาหารสำหรับผู้ป่วยโควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 23 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 247 ครั้ง

ผู้อำนวยการ PIH Hospitel ระบุ PIH Hospitel พร้อมดูแลผู้ป่วยด้านโภชนาการ และปริมาณสารอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ถูกสุขอนามัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยืนยันพร้อม 100 % ในการรองรับผู้ป่วยกว่า 250 เตียง

นายแพทย์ พิเชฐ ชมชื่น ผู้อำนวยการ PIH Hospitel เปิดเผยว่า ในส่วนของการดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับอาหาร ใน PIH Hospitel มหาวิทยาลัยพายัพ ได้มีการจัดเตรียมอาหารสำหรับผู้เข้าพักครบทั้ง 3 มื้อต่อวัน โดยได้จัดเจ้าหน้าที่เข้ามาปฏิบัติงานเป็น 2 เวลา ได้แก่ เวลา 04.00 น. สำหรับจัดเตรียมอาหารมื้อเช้าและมื้อเที่ยง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเข้ามาเสริมในเวลา 10.00 น. เพื่อจัดเตรียมอาหารในมื้อเที่ยงและมื้อเย็น ทุกเมนูอาหารที่จัดเตรียม จะมีนักโภชนาการช่วยควบคุมคุณภาพและปริมาณสารอาหารให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายผู้ป่วย โดยอาหารในแต่ละมื้อจะประกอบด้วย ข้าว อาหาร ผลไม้ ขนมหวาน นมถั่วเหลือง และน้ำผลไม้ ในกรณีผู้ป่วยมีภาวะโรคเบาหวาน หรือโรคอื่น ๆ ไม่สามารถรับประทานอาหารในเมนูที่จัดไว้ให้ หรือจำเป็นต้องได้รับสารอาหารเป็นพิเศษตามที่แพทย์สั่ง ก็สามารถจัดอาหารเมนูพิเศษที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคนได้ และยังเลือกใช้บรรจุภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อผู้ป่วยรับประทานอาหารเสร็จก็จะนำไปกำจัดตามขั้นตอนที่สาธารณสุขกำหนด โดยยืนยันว่ามีความพร้อม 100 % ในการรองรับผู้ป่วยกว่า 250 เตียง

ด้านนางสิริรำไพ ภูธรใจ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านโภชนาการอาหาร พบว่า PIH Hospitel พบว่ามีความพร้อมและมีการวางรูปแบบการดำเนินการเป็นอย่างดี มีการจัดอุปกรณ์เครื่องครัว และพื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบและเตรียมอาหารแยกจากกันเพื่อลดการปนเปื้อน พื้นที่ปฏิบัติการทำครัวเป็นระเบียบ พื้นที่โดยรอบมีการดูแลรักษาความสะอาดตลอดเวลา สามารถปรุงอาหารถูกต้องตามหลักโภชนาการ และเมนูอาหารในแต่ละวัน มีความหลากหลาย ทั้งของคาว ของหวาน และผลไม้ ทำให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา และพักฟื้นได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน และยังมีการดูแลอาคารสถานที่ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงจุดสัมผัสร่วมต่าง ๆ ให้สะอาด ปลอดภัย มีการจัดพื้นที่แยกระหว่างผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ส่วนของการจัดเก็บขยะมีการแยกระหว่างขยะปนเปื้อน ขยะติดเชื้อ และขยะทั่วไป โดยมีภาคเอกชนเข้ามาจัดเก็บขยะทุกวัน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่าง ๆ สำหรับบุคลากรที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วย อาทิ บุคลากรทางการแพทย์ แม่บ้าน เจ้าหน้าที่เสิร์ฟอาหาร เจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะ จะต้องแต่งกายด้วยชุด PPE และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อโควิด-19 ด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ