สสจ.ลำปาง แถลงการณ์กรณีเหตุการณ์การติดเชื้อโรคโควิด-19 Cluster อำเภอแม่ทะ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 28 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 99 ครั้ง

นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้ชี้แจงกรณีมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดลำปาง ที่มีประวัติไทมไลน์ย้อนหลังที่เกี่ยวข้องโรงพยาบาลแม่ทะ และมีบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 27 ราย โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ได้สั่งการให้ตรวจหาเชื้อโควิด -19 บุคลากรดังกล่าว ในวันที่ 24 เมษายน 2564 จำนวน 12 ราย พบผลบวก 1 ราย ผลลบ 11 ราย และวันที่ 26 เมษายน 2564 ได้ตรวจบุคลากรและกลุ่มเสี่ยงอีกจำนวน 74 ราย พบผลเป็นลบทุกราย 

ทั้งนี้ได้สั่งให้บุคลากรจำนวน 26 ราย Work form home เป็นเวลา 14 วัน ปรับตารางการขึ้นเวร หมุนเวียนบุคลากรภายในโรงพยาบาลแม่ทะ และให้พยาบาลจาก รพ.สต. ในเขตอำเภอแม่ทะ ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ. โรงพยาบาลแม่ทะ เป็นเวลา 14 วัน (ตั้งแต่ วันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นต้นไป) นอกจากนี้ โรงพยาบาลแม่ทะได้ทำความสะอาด ตามมาตรฐานการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ของกรมควบคุมโรคติดต่อ

อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือประชาชนที่มีประวัติเสี่ยง หรือมีปัจจัยเสี่ยงต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบทุกครั้งที่มารับบริการ แม้จะไม่มีอาการของระบบทางเดินหายใจ เพื่อจะได้รับการประเมินความเสี่ยงและได้รับการดูแลรักษาทันท่วงที

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ