เทศบาลเมืองพะเยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของตลาดสดในพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 28 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 99 ครั้ง

           นางสาวสุมณฑา ยมแก้ว ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา พร้อมด้วย นายกิ่ง บุญเจริญ รองปลัดเทศบาล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , ว่าที่ ร.ต.จิตเกษม ประสิทธิ์อยู่ศีล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่งานรักษาความสงบเรียบร้อย (เทศกิจ) สำนักปลัดเทศบาล และงานประชาสัมพันธ์ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ลงพื้นที่ตลาดสดแม่ทองคำ เพื่อตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เช่น การตั้งจุดคัดกรอง การสวมหน้ากากอนามัย การทำความสะอาดจุดเสี่ยง พร้อมเน้นย้ำวิธีการดูแลตนเองในช่วงการระบาด ให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดแม่ทองคำ

            นอกจากนี้ทางตลาดสดแม่ทองคำ ได้มีมาตรการการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง หรือมีผู้อยู่อาศัยที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยง ให้สังเกตอาการตนเองอยู่ที่บ้านจนครบกำหนดก่อนจะอนุญาตให้กลับมาขายได้อีกครั้ง เพื่อเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างความมั่นใจให้กับพ่อค้าแม่ค้าคนอื่นๆ และผู้ใช้บริการทุกคน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ