เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 29 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 192 ครั้ง

เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ ตามที่มีผู้ร้องขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ของสภากาชาดไทย..//

            ที่สถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด-19 ให้กับผู้แทนจากอำเภอแม่อาย จำนวน 5 ชุด ผู้แทนจากอำเภอดอยเต่า 13 ชุด และผู้แทนอำเภอสารภีจำนวน 2 ชุด รวมทั้งสิ้น 20 ชุด เพื่อนำไปมอบและแจกจ่ายให้กับผู้ต้องกักตัว 14 วัน ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ของทั้ง 3 อำเภอ โดยการมอบสิ่งของดังกล่าว เป็นการมอบสิ่งของ ตามที่มีผู้ร้องขอความช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชัน “พ้นภัย” ของสภากาชาดไทย

สำหรับ แอปพลิเคชัน “พ้นภัย” เป็นแอปพลิเคชันที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้หน่วยงานราชการต่างๆ สามารถเข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันท่วงที โดยสภากาชาดไทยใช้เพื่อให้เหล่ากาชาดในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารของสถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้น ทำให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และเตรียมการบริหารจัดการทรัพยากร (ชุดธารน้ำใจ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยลดการซ้ำซ้อนในการให้ความช่วยเหลืออีกด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวธิติมา พันรอด ข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ