สถานการณ์ชายแดนปะทะทั้งกลางวันและกลางคืน ทหารยืนยัน อากาศยานของเมียนมา ไม่ได้บินรุกล้ำน่านฟ้าฝั่งไทย ราษฎรไทยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย 220 คน ส่วนราษฎรประเทศเพื่อยบ้านอพยพมาฝั่งไทยแล้ว 2,267 คน ใน 4 พื้นที

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 30 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 155 ครั้ง

               ศูนย์สั่งการชายแดน ไทย - เมียนมา ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน แถลงสถานการณ์ชายแดนไทย -เมียนมา จ.แม่ฮ่องสอน ประจำวันที่ 30 เม.ย.64 เวลา 12.00 น. สถานการณ์การสู้รบฝั่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 29 เม.ย.64 เวลา 12.00 น. ได้ยินเสียงอากาศยาน (ไม่ทราบแบบ) บริเวณ เหนือฐานทหารเมียนมา ฐานด๊ากวิน ด้านตรงข้าม บ.ท่าตาฝั่ง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จากนั้นโจมตีทางอากาศ โดยรอบฐานด๊ากวิน (ไม่ทราบการสูญเสีย) ต่อมา เวลา 23.00 น. บริเวณฐานด๊ากวิน ได้ยินเสียงเครื่องยิงลูกระเบิด  และเสียงปืนเล็กจากทั้งสองฝ่าย เพิ่มมากขึ้น น่าจะเป็นการยิงตอบโต้กันทั้งสองฝ่าย (ไม่ทราบการสูญเสีย) และวันที่ 30 เม.ย. 64 เวลา 2.20 น. ทหารเมียนมา ได้ใช้เครื่องบินรบ (ไม่ทราบแบบ) ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ บริเวณ รอบฐานฯ ด๊ากวิน จำนวน 1 ลำ ทิ้งระเบิด จำนวน 2 ลูก ทางด้านทิศตะวันตกของฐานด๊ากวิน ห่างจากฐานฯ ประมาณ 500 ม. จากนั้นได้มีการใช้อาวุธตอบโต้กันอย่างหนาแน่น (ไม่ทราบการสูญเสีย)

              ในห้วงที่ผ่านมา อากาศยานของเมียนมา ไม่ได้บินรุกล้ำน่านฟ้าเข้ามาในฝั่งไทย และการโจมตีทางอากาศของเมียนมา ต่อเป้าหมายกองกำลังชนกลุ่มน้อยเชื้อสายกะเหรี่ยงในฝั่งเมียนมา ยังไม่ส่งผลกระทบต่อฝั่งไทย และยังไม่ถือว่าเป็นการละเมิดหรือรุกล้ำอธิปไตยของไทย เนื่องจากในห้วงที่ผ่านมายังไม่มีการปฏิบัติการทางอากาศที่รุกล้ำเข้ามาในฝั่งไทย ในสถานการณ์ปัจจุบันกองกำลังนเรศวร โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหาราบที่ 7 และ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 สามารถควบคุมสถานการณ์ได้

              นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย.64 เวลา 15.00 น เป็นต้นมา มีราษฎรชาวเมียนมา เดินทางข้ามมายังฝั่งประเทศไทยโดยทางเรือซึ่งทางทหารได้จัดให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวบริเวณห้วยอีนวล ต.แม่ยวมอ.แม่สะเรียง ฯ และพื้นที่ใกล้เคียง

               ปัจจุบัน มีราษฎรชาวเมียนมาที่เดินทางข้ามมายังฝั่งไทยจากเหตุความไม่สงบในเมียนมา พักในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว 4 แห่งรวมทั้งสิ้น 2,267 คน ดังนี้

 - พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บริเวณห้วยอีนวล ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง  จำนวน  269 คน

 - พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บริเวณห้วยโกเฮ   ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง  จำนวน  72 คน

 - พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว ตรงข้ามห้วยอูมปะ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จำนวน 1,767 คน

 - พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว ตรงข้ามห้วยออเลาะ ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จำนวน 159 คน

               กรณีราษฎรไทย ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในประเทศเมียนมาใน 2 พื้นที่ รวมทั้งสิ้น 220 คน ได้จัดให้อยู่ในพื้นที่รวบพลเรือนขั้นต้น ดังนี้

- ราษฎรไทยพื้นที่บ.แม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมยได้อพยพไปยังพื้นที่พื้นที่รวบพลเรือนขั้นต้นโรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ประมาณ 450 คน เมื่อวันที่ 27 เม.ย.64 ที่ผ่านมา ณ ปัจจุบันบางส่วนได้ไปพักอาศัย ในบ้านญาติ ขณะนี้คงเหลือในพื้นที่รวบพลเรือนขั้นต้น จำนวน 150 คนโดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอสบเมย, สถานีตำรวจภูธรสบเมย, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสบเมย และองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับราษฎรดังกล่าว

- ราษฎรไทยในพื้นที่ บ.ท่าตาฝั่ง  ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จำนวน 70 คน ได้อพยพไปยังพื้นที่รวบพลเรือนขั้นต้น ที่พักริมห้วยกองคา ต.ท่าตาฝั่ง อ.แม่สะเรียง เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 64 ที่ผ่านมา ณ ปัจจุบัน ยังคงอยู่ในพื้นที่รวมรวบพลเรือนขั้นต้น ทั้ง 70 คน โดย หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 จัดกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สะเรียง, สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง และเทศบาลตำบลแม่ยวมช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับราษฎรดังกล่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ