พาณิชย์พะเยา เดินหน้าช่วยผู้ผลิตลิ้นจี่จีไอ พันธุ์ฮงฮวย ระบายผลผลิตช่วงสถานการณ์โควิดระบาด เปิดจองสินค้าตั้งแต่วันนี้ถึง 11 พฤษภาคมนี้

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 3 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 24 ครั้ง

              น.ส.เยาวเรศ แซ่โค้ว พาณิชย์จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยาได้เดินหน้าช่วยเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย อ.แม่ใจ จ.พะเยา ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ลิ้นจี่แม่ใจ ตามนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” โดยได้เข้าไปช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร ให้สามารถกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมากช่วงปลายเดือน เมษายน –พฤษภาคม 2564 และจะออกมากที่สุดในช่วงเดือน พฤษภาคม 2564 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ได้เข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ในพื้นที่อำเภอแม่ใจ โดยได้ลงพื้นที่และหารือกับเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่เพื่อประเมินสถานการณ์ผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดว่ามีจำนวนเท่าไร ผลผลิตเกรดใด ก่อนที่จะช่วยวางแผนในการทำตลาด และได้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายด้วยการประสานเพิ่มช่องทางขายผ่านทางออนไลน์ และเปิดให้ผู้ที่สนใจบริโภคลิ้นจี่แม่ใจสามารถสั่งจองได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
            ทั้งนี้ จุดเด่นของลิ้นจี่พันธุ์ฮงฮวย อ.แม่ใจ ไม่เพียงแต่เป็นสินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI แต่ยังเป็นสินค้าเกษตรที่ผลผลิตหนึ่งปีมีเพียงเดือนเดียว ขอให้ผู้บริโภคที่สนใจลิ้มรสลิ้นจี่แม่ใจ สามารถสั่งซื้อได้ผ่านช่องทางออนไลน์ https://qrgo.page.link/8yUo7 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูก ให้มีช่องทางการจำหน่ายและมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา 0-5443-1636 หรือ 062-151-6415 (คุณนุจรินทร์)
            สำหรับรายละเอียดการสั่งซื้อ เกรด AA (ห่อ) ขนาด 36-40 ผล/กิโลกรัม กล่องโฟม 5 กก. ราคา 475 บาท ตะกร้า 3 กก. ราคา 265 บาท , เกรด AA ขนาด 36-40 ผล/กิโลกรัม กล่องโฟม 5 กก. ราคา 425 บาท ตะกร้า 3 กก. ราคา 235 บาท , เกรด A (ห่อ) ขนาด 41-50 ผล/กิโลกรัม กล่องโฟม 5 กก. ราคา 425 บาท ตะกร้า 3 กก.ราคา 235 บาท , และเกรด A ขนาด 41-50 ผล/กิโลกรัม กล่องโฟม 5 กก. ราคา 375 บาท ตะกร้า 3 กก. ราคา 205 บาท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ