จังหวัดเชียงราย พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19รายใหม่ เพิ่มขึ้น 14 ราย มียอดสะสม409ราย รักษาหายแล้ว 256 รายยังปิดหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 3 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 22 ครั้ง

ศูนย์ข้อมูลโควิด- 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รายงาน สถานการณ์โควิด 19 จังหวัดเชียงราย ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 14 ราย จากระบบเฝ้าระวังและการให้บริการเชิงรุก พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย 3 ราย ที่อำเภอละ 2 รายมี4 อำเภอคืออำเภอแม่สาย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอป่าแดด อำเภอแม่สรวย และอำเภอละ 1รายมี 3 อำเภอคือ อำเภอพาน อำเภอเชียงของ และอำเภอดอยหลวง ซึ่งจังหวัดเชียงราย พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด- 19 ระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 เป็นต้นมาจนถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 มียอดสะสมรวม 409 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดรวม 291 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัดรวม 118 ราย รักษาหายแล้ว 256 ราย และยังคงมีผู้เสียชีวิต1 ราย ทำให้ล่าสุดมีผู้ป่วยกำลังรักษาตัวรวม 152 ราย ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 71 ราย ที่โรงพยาบาลสนามศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 76 ราย และที่โรงพยาบาลเอกชน 5 ราย ซึ่งมีผู้ป่วยยืนยันตามอำเภอต่าง ๆ ที่ อำเภอแม่สาย 126 ราย อำเภอเมืองเชียงรายรวม 118 ราย อำเภอพานรวม 54 ราย อำเภอป่าแดดรวม 12 ราย อำเภอแม่สรวย อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ลาว อำเภอละ 11 ราย อำเภอเชียงของรวม 7ราย อำเภอเทิงรวม 6 ราย อำเภอเชียงแสนรวม 5 ราย อำเภอพญาเม็งรายรวม 4 ราย อำเภอดอยหลวง อำเภอขุนตาล อำเภอละ 3 ราย อำเภอเวียงแก่นรวม 2 ราย และอำเภอเวียงชัยรวม 1 ราย

จังหวัดเชียงราย สรุปสถานการณ์โรคโควิด 19 ข้อมูลนับตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 จนถึง วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 พบผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิดรวมยอดสะสม 409 ราย ซึ่งหายป่วยแล้ว 256 ราย ยังรักษาตัวอยู่รวม 152 ราย ยังคงมีผู้เสียชีวิต 1 ราย

สำหรับโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ออกประกาศว่า มีการตรวจพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19ในหอผู้ป่วยสามัญอายุรกรรมของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จึงทำให้บุคลากรทางการแพทย์ ผู้ป่วยและญาติ บางส่วน เป็นผู้มีความเสี่ยงสูง และจะต้องมีการกักตัวและปิดหอผู้ป่วย ดังนั้น จึงขอแจ้งให้ผู้รับบริการและประชาชนให้งดเยี่ยมผู้ป่วยทุกกรณี ขอให้มาใช้บริการเท่าที่จำเป็น ขอแจ้งให้ประชาชนและผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ อำเภอเมืองเชียงราย ได้ทราบโดยทั่วกันโทรศัพท์ 095-8287665, 061-2672332 หากมีความจำเป็นมาที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาให้ล้างมือทุกครั้งที่สัมผัสผู้ป่วยหรือจุดสัมผัสร่วมให้ญาติที่เฝ้าผู้ป่วยให้เป็นคนเดิม หากจะเปลี่ยนแปลงคนเฝ้าจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำหอผู้ป่วยอีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : วรางคณา อุ่นบ้าน
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ