อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ติดตามค้นหาผู้สัมผัสกับผู้ป่วยและผู้เสี่ยงสูง คณะศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน EOC ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วอำเภอป่าแดด ลงพื้นที่ตรวจคันหากลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ป่วยและผู้

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 3 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 20 ครั้ง

นายแพทย์วิมุตชพรรณ ไชยชนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าแดด นายทวีวัฒน์ วุฒิสาร สาธารณสุขอำเภอป่าแดดร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน EOC ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว หรือSRRT เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 เพื่อติดตามสถานการณ์ และกำหนดมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 กรณีพบผู้ติดเชื้อในอำเภอป่าแดดเพิ่มขึ้น 8 ราย ซึ่งมียอดสะสมรวม 10ราย โดยเป็นกลุ่มสัมผัสร่วมบ้านและเครือญาติมีประวัติสัมผัสร่วมกันใน งานขึ้นบ้านใหม่ และงานบวช ในหมู่บ้าน ทีมควบคุมโรคลง พื้นที่ ค้นหาผู้สัมผัสกับผู้ป่วยและผู้เสี่ยงสูง ดำเนินการสอบสวนโรคและทำการ SWAB เก็บตัวอย่างนำไปตรวจหาเชื้อและควบคุมกักตัว ซึ่งได้ดำเนินการสอบสวนโรคโควิด-19 ในผู้ติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่ม 8ราย เพื่อค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง กักกัน

และนัดหมายเก็บตัวอย่างส่งตรวจ พร้อมแจ้งมาตรการป้องกันควบคุมโรคให้กับทางผู้นำชุมชน อสม.รับทราบ และ เน้นย้ำสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ไม่ให้ตื่นตระหนก ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ : วรางคณา อุ่นบ้าน
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ