อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย จัดทีมชิงรุกให้บริการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด 19 หลังจากพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 3 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 39 ครั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอแม่สาย (ศปก.อ.แม่สาย) โดย นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอแม่สาย นำคณะร่วมสาธารณสุขอำเภอแม่สาย โรงพยาบาลแม่สาย รพ.สต. อสม. เทศบาลแม่สาย และทีมตำบลสมาร์ททีม ได้ให้บริการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อ COVID-19 เชิงรุก (Active Case finding ) แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มบุคคลผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย COVID-19 ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราชฯ ที่ว่าการอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 ได้ทำการตรวจค้นหามีผู้มารับการตรวจรวม 295 คน นอกจากนี้คณะของ ศปก.อ.แม่สาย ร่วมกับคณะผู้บริจาคสิ่งของ อาหารไปแจกจ่ายให้ผู้ที่ถูกกักตัวเฝ้าระวังโรค COVID-19 ในพื้นที่ตำบลเวียงพางคำ โดยมีเทศบาลตำบลเวียงพางคำ รพ.สต. ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และชุด ชรบ. พร้อมด้วยตำบลสมาร์ททีม ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมบ้านผู้ถูกกักตัวและมอบข้าวกล่องและอาหารแห้งในครั้งนี้

สำหรับสถานการณ์โรคโควิด 19 ในพื้นที่อำเภอแม่สาย ซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดน รายงานสรุปข้อมูลมาถึง ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 รวมยอดสะสม 136 ราย การตรวจค้นหาเชิงรุก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 จำนวน 350 ราย พบผู้ติดเชื้อเป็น บวกอีก 10 ราย รวมยอดสะสม 136 รายในพื้นที่ 6 ตำบลจาก 8 ตำบลของอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : วรางคณา อุ่นบ้าน
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ