ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ช่วงโรคโควิด 19 ระบาด

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 3 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 23 ครั้ง

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ ได้ทวีความรุนแรงขึ้นและมีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ซึ่งมีโอกาสติดเชื้อระหว่างผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนร้องเรียนผ่านช่องทางสายด่วน 1567 และ 0 5435 1211,  Facebook : ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง, Email : damrongdhama.lp@gmail.com ,และทางไปรษณีย์ : ส่งถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ซึ่ง

นอกจากนี้ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ได้เปิด 5 ช่องทางการให้บริการประชาชน ตามมาตรการการให้บริการประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ได้แก่ ตู้ ปณ.101 ปณฝ.มหาดไทย กรุงเทพฯ 10206, สายด่วน 1567, เว็บไซต์ http://www.damrongdham.moi.go.thล ,แอปพลิเคชัน MOI1567 และแอปพลิเคชัน Spond โดยงดให้บริการกรณีเดินทางมาด้วยตนเอง (Walk in) เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ