รัฐกะเหรี่ยงพบผู้ติดเชื้อหลักพัน ทหารเร่งคัดกรองโควิด19 ในผู้อพยพจากเมียนมา ป้องกันการแพร่ระบาดเข้าสู่พื้นที่ตอนใน กำชับผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด .

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 4 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 17 ครั้ง

        ศูนย์สั่งการชายแดน ไทย - เมียนมา ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 2-3 พ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นมา สถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมา และกองกำลังชนกลุ่มน้อย KNU ด้านตรงข้าม อ.สบเมย และ อ.แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน (ไม่มีการปะทะ) เหตุการณ์ยังคงปกติ

         จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงที่ผ่านมาในประเทศไทยพบผู้ป่วยจำนวนมาก ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศเมียนมาพบผู้ติดเชื้อสะสมทั่วประเทศรวม 142,831 คน มีผู้เสียชีวิต 3,209 คน และในรัฐกะเหรี่ยง ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบผู้ติดเชื้อแล้ว จำนวน 1,309 คน นั้น

          เจ้าหน้าที่ทหารที่รับผิดชอบในการดูแลผู้หลบหนีภัยจากความไม่สงบชาวเมียนมา ที่อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวได้ดำเนินการช่วยเหลือขั้นต้นตามหลักมนุษยธรรม และได้ดำเนินการคัดกรองผู้หลบหนีภัยจากความไม่สงบชาวเมียนมา ตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุขให้อยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการได้กำหนดไว้ เพื่อป้องกันมิให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศไทยอันจะส่งผลทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทยรุนแรงขึ้น

          อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือให้ประชาชนปฏิบัติตาม คำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ 708/2564 เรื่องมาตรการเร่งด่วนการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 18 เมษายน 2564 กรณีเดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 18 จังหวัด ให้รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ,เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน โดยให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องงด หรือหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโดยเฉพาะพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราวที่ผู้หลบหนีภัยจากความไม่สงบชาวเมียนมา

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ