สถานการณ์ในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ค่อนข้างจะดีขึ้น พบผู้ติดเชื้อ COVID – 19 รายใหม่ ลดลงอย่างต่อเนื่อง

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 4 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 89 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อ COVID – 19 รายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานการณ์ในภาพรวมค่อนข้างจะดีขึ้น จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกพบปัจจัยเสี่ยงจากการสัมผัสในครอบครัว ชุมชน และสถานที่ทำงานมีแนวโน้มสูงขึ้น

ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานข้อมูลผู้ติดเชื้อรายใหม่ ซึ่เป็นข้อมูล ณ วันที่ 3 พ.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน 41 ราย หากนับเฉพาะวันที่พบผู้ติดเชื้อต่ำกว่า 100 ราย ถือเป็นวันที่ 9 แล้ว รวมยอดผู้ติดเชื้อสะสม 3,726 ราย รักษาหายแล้ว 2,229 ราย มีผู้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทุกประเภท จำนวน 1,490 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 7 รายคงเดิม ส่วนผู้ที่ยังต้องสังเกตอาการและผู้ที่รักษาตัวอยู่ แยกเป็นผู้ที่ไม่มีอาการหรืออาการเล็กน้อย (สีเขียว) 1,153 ราย อาการปานกลาง (สีเหลือง) 173 ราย อาการค่อนข้างหนัก (สีส้ม) 72 ราย และอาการหนัก (สีแดง) 16 ราย

อย่างไรก็ตาม ยังพบผู้ติดเชื้อจากการตรวจที่โรงพยาบาลรัฐ สูงถึงร้อยละ 9.73 เข้าตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนพบร้อยละ 9.18 และโรงพยาบาลสนามร้อยละ 6.79 แสดงให้เห็นว่ามีการแพร่กระจายโรคออกไปสู่ต่างอำเภอมากขึ้น สำหรับปัจจัยเสี่ยงยังเป็นการสัมผัสในครอบครัว ชุมชน และสถานที่ทำงาน

ด้านการตรวจคัดกรองเชิงรุก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานควบคุมโรคที่  1เชียงใหม่ ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ ซึ่งอาจอยู่ภายในสถานที่ต่าง ๆ โดยขณะนี้ตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงไปแล้วกว่า 20 แห่ง พบผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ ร้อยละ 0.9 ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่  โดยวันที่ 3 พ.ค. 64 พบกลุ่มผู้ติดเชื้อกลุ่มใหม่ หรือ คลัสเตอร์ใหม่ที่อำเภอหางดง จากการสอบสวนในเบื้องต้น มีความเกี่ยวข้องกับการจัดงานรวมกลุ่มคนในช่วงหลังวันสงกรานต์ เบื้องต้นพบผู้ติดเชื้อจำนวน 8 ราย โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ลงพื้นที่สอบสวนและควบคุมโรคอย่างเร่งด่วนแล้ว พร้อมขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นเหตุการณ์การรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่ขัดต่อคำสั่ง มาตรการควบคุมโรคในขณะนี้  ขอให้แจ้งเบาะแสไปที่ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ