พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจสอบกำกับดูแลร้านธงฟ้า “ไม่พบการจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร”

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 4 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 20 ครั้ง

            นางศุภมิตร เต็งเผ่ พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางทัศนีย์ กองแดง ผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบกำกับดูแลการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 9 ร้าน ได้แก่ 1.ขวัญเบบี้ ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง 2.รัตนาการค้า ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง 3.ปู บิ๊ก ไซค์ ช๊อป ต.แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง 4.อินทรลัคกี้ สโตร์ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง 5.แอ้มมินิมาร์ท ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง 6.ขจร ต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย7.มาวินการค้า ต.แม่เงา อ.ขุนยวม 8.นีรภัณฑ์ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 9.ไข่แก้ว ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

             จากการตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าชัดเจน ราคาจำหน่ายอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่พบการจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร โดยได้ประชาสัมพันธ์กฎเหล็กร้านธงฟ้า ห้ามยึดบัตร ห้ามรับ/แลก เป็นเงินสด ห้ามจำหน่ายบุหรี่เหล้าเบียร์ให้ผู้ถือบัตรฯ ห้ามบังคับการซื้อ/ขายสินค้า ห้ามฉวยโอกาสจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินสมควร กำชับให้ร้านค้า ปฏิบัติตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด หากพบการกระทำผิด จะดำเนินการตามกฎหมายโดยทันที แจ้งเบาะแสการกระทำผิดได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 053-611639

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ