ผู้ว่าฯ ลำพูน อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานกรมสมเด็จพระเทพ ฯ ประกอบพิธีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และรอยพระพุทธบาทที่วัดพระพุทธบาทตากผ้า อ.ป่าซาง จ.ลำพูน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 4 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 17 ครั้ง

วันนี้ ( 4 พฤษภาคม 2564 ) ที่วัดพระพุทธบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นผู้อัญเชิญผ้าห่มพระราชทาน ห่มองค์พระพุทธขจรมุนีศรีศากยโคดม พระประธานภายในศาลาการเปรียญ วัดพระพุทธบาทตากผ้า ซึ่งผ้าห่มดังกล่าว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทาน  อักษรย่อ พระนามาภิไธย สธ เพื่อใช้ประกอบในพิธีเนื่องในงานประเพณีสรงน้ำรอยพระพุทธบาทและพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2564

            โอกาสพระพุทธบาทพิทักษ์ เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า เจ้าคณะอำเภอป่าซาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีนายวรยุทธ  เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส อัญเชิญน้ำสรงพระราชทาน  สรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ และรอยพระพุทธบาท  พร้อมกันนี้พระสงฆ์  ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมสรงน้ำ โดยวัดพระพุทธบาทตากผ้า ได้จัดงานประเพณีดังกล่าว ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดลำพูน มีการจัดจุดคัดกรอง พร้อมกับวัดไข้  จัดจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ผู้ร่วมงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า  และ จำกัดจำนวนผู้เข้ามาร่วมงาน ครั้งละไม่เกิน 50 คน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ซึ่งประชาชนสามารถร่วมสรงน้ำได้จนถึงเวลา 17.00 น. 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ