ศปก.จ.แม่ฮ่องสอน เผย วันนี้ไม่พบผู้ป่วย COVID-19 รายใหม่ ขณะที่ ปัจจุบันมีผู้ป่วย(ระลอกใหม่) รักษาหายกลับบ้านแล้ว รวม 31 ราย คงเหลือรับการรักษา จำนวน 9 ราย ซึ่งส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 4 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 22 ครั้ง

          ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด(ศปก.จ.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ปัจจุบัน (ณ วันที่ 4 พ.ค. 64 เวลา 11.00น.) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายใหม่ โดยข้อมูลสะสมการระบาดระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2564 พบผู้ป่วย จำนวนทั้งสิ้น 40 ราย กระจายใน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอปาย 16 ราย แม่สะเรียง 10 ราย ปางมะผ้า 5 ราย สบเมย 5 ราย ขุนยวม 3 ราย และอำเภอเมือง 1 ราย ส่วนอำเภอแม่ลาน้อยยังไม่มีผู้ติดเชื้อ

          ในจำนวนผู้ป่วยทั้ง 40 ราย นั้น มีผู้ที่ได้รับการดูแลรักษาครบ 14 วัน และได้รับการประเมินจากทีมแพทย์ ว่าอาการดีขึ้น แพทย์อนุญาตให้กลับ ไปเฝ้าระวังสังเกตอาการต่อที่บ้านอีก 14 วัน จำนวน 31 ราย ขณะนี้ มีผู้ป่วยยังรับการรักษาทั้งสิ้น จำนวน 9 ราย โดยรักษาในโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 2 ราย โรงพยาบาลปาย 4 ราย และโรงพยาบาลแม่สะเรียง 3 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการป่วยรุนแรง

          ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจำนวนเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วย COVD-19 จำนวนทั้งหมด 116 เตียง ปัจจุบันรับผู้ป่วยไว้รักษา 9 เตียง ยังสามารถรองรับผู้ป่วย ได้อีก 107 เตียง แบ่งเป็น

   - โรงพยาบาลปาย จำนวน 18 เตียง มีผู้ป่วยรับการรักษา 4 ราย คงเหลือ 14 เตียง

   - โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จำนวน 20 เตียง มีผู้ป่วยรับการรักษา 2 ราย คงเหลือ 18 เตียง

   - โรงพยาบาลสบเมย จำนวน 4 เตียง มีผู้ป่วยรับการรักษา 0 ราย คงเหลือ 4 เตียง

   - โรงพยาบาลแม่สะเรียง จำนวน 14 เตียง มีผู้ป่วยรับการรักษา 3 ราย คงเหลือ 11 เตียง

   - โรงพยาบาลสนาม มีการเพิ่มเตียง จำนวน 60 เตียง มีผู้ป่วยรับการรักษา 0 ราย คงเหลือ 60 เตียง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ