พาณิชย์ลำพูน ชวนสถาบันเกษตรกร ร่วมโครงการกระจายกระเทียมออกนอกแหล่งผลิต ปี 64

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 4 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 22 ครั้ง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน เชิญชวน สถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน) และผู้ประกอบการรับซื้อกระเทียม ที่มีสถานประกอบการรับซื้อกระเทียมในพื้นที่จังหวัดลำพูน สมัครเข้าร่วมโครงการกระจายกระเทียมออกนอกแหล่งผลิต ปี 2564 จังหวัดลำพูนเพื่อรับซื้อผลผลิตตามโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม - 20 สิงหาคม 2564 โดยจำกัดปริมาณการรับซื้อผลผลิตกระเทียม (แห้ง) จากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดลำพูน แต่ละราย ไม่เกินรายละ 3,000 กิโลกรัม ในราคานำตลาดไม่ต่ำกว่า กิโลกรัมละ 1.50 บาท โดยจังหวัดลำพูน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการคุณภาพและกระจายกระเทียมออกนอกแหล่งผลิตในอัตราเหมาจ่ายกิโลกรัมละ 3 บาท

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน เลขที่ 218 ถนนหน้าวัดพระยืน หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 053-561489 หรือ คุณนันทยา มือถือ 086-9176990 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวโหลดใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ : https://lamphun.moc.go.th

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ