จังหวัดเชียงใหม่ ทำพิธีเรียกขวัญกลุ่มเด็กเล็กที่หายเป็นปกติ หลังจากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจเทศบาลตำบลแม่คือจากการติดเชื้อ COVID – 19 ก่อนส่งกลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัว

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 4 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 55 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ ทำพิธีเรียกขวัญกลุ่มเด็กเล็กที่หายป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 หลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจเทศบาลตำบลแม่คือ ก่อนส่งกลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัว พร้อมกันนี้ได้ปิดโรงพบาลสนามเฉพาะกิจเทศบาลตำบลแม่คือ

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเรียกขวัญกลุ่มเด็กเล็กและผู้ปกครอง จำนวน 27 ราย ที่ติดเชื้อไวรัส COVID – 19 โดยเข้ารับการรักษาจากทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ดตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ที่โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจเทศบาลตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จนหายเป็นปกติแล้ว ซึ่งโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจแห่งนี้ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 เม.ย. 64 เนื่องจากพบว่ามีผู้ติดเชื้อ COVID - 19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่คือเป็นกลุ่มก้อน และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียนเด็กเล็กอายุ 2-4 ขวบ โดยความร่วมมือของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอดอยสะเก็ด ได้ร่วมกับโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด โรงพยาบาลนครพิงค์ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทุกภาคส่วนได้ร่วมกันปฏิบัติภารกิจดูแลสุขภาพร่างกาย และจิตใจของเด็กเล็กอย่างเต็มกำลังความสามารถ

            ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจเทศบาลตำบลแม่คือ ได้ดูแลผู้ติดเชื้อ COVID - 19 จนครบกำหนดและทำการส่งกลับคืนสู่อ้อมกอดของครอบครัวทั้งหมดแล้ว ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่จะได้มีการถอดบทเรียนการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจเทศบาลตำบลแม่คือ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านควบคุมโรคต่อไป

            ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำการปิดโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจเทศบาลตำบลแม่คือ และจะดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในบริเวณโรงพยาบาลสนาม เพื่อส่งคืนพื้นที่ให้ศูนย์เด็กเล็ก เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนต่อไป อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ผ่านการรักษาแล้วยังคงต้องกักตัวต่ออีก 14 วัน เพื่อความเชื่อมั่นของชุมชน

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ