โรงพยาบาลพะเยา จัดประชุมเตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีนโควิด-19 รอบที่ 3 บุคลากรด่านหน้า อสม.และประชาชนที่มีโรคประจำตัว 7 โรคเรื้อรัง และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 4 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 21 ครั้ง

         นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จังหวัดพะเยา ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลพะเยา ตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 3 ที่กระจายวัคซีนโควิด-19 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อฉีดให้แก่กลุ่มบุคลากรด่านหน้า อสม.และประชาชนที่มีโรคประจำตัว 7 โรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ทางโรงพยาบาลพะเยาได้รับจัดสรรวัคซีนเพื่อฉีดกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวในรอบที่ 3 จำนวน 1,118 คน โดยจะดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่จัดสรรมาในรอบที่ 3 ในวันที่ 11-12 พฤษภาคม พร้อมกำหนดจุดบริการ 8 จุด ใช้เวลา 5-7 นาที รอสังเกตอาการหลังฉีด 30 นาที หลังฉีดจึงจะสามารถกลับบ้านได้ ซึ่งตามระบบของการฉีดวัคซีนจะมีการ ติดตามตั้งแต่วันที่ ฉีดวันที่ 1 วันที่ 7 และวันที่ 30 จะมีการติดตามผลภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดวัคซีน โดยจะมีการติดตามด้วยการใช้แอพพลิเคชั่นหมอพร้อม

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ