ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดตั้งศูนย์ดูแลแม่และเด็กที่ติดเชื้อ COVID - 19 สามารถรองรับได้สูงสุด 13 รายต่อวัน

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 4 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 74 ครั้ง

ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จัดตั้งศูนย์ดูแลแม่และเด็กที่ติดเชื้อไวรัส COVID – 19 รองรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงและเปราะบางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข สามารถรับดูแลผู้ป่วยสูงสุด 13 รายต่อวัน

            นายแพทย์สราวุฒิ  บุญสุข  รองอธิบดีกรมอนามัย  เปิดเผยว่า ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ดูแลแม่และเด็กที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในโรงพยาบาลแม่และเด็กเชียงใหม่ ซึ่งให้บริการตามมาตรฐานการแพทย์และการพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับและแบ่งเบาภาระในการดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงและเปราะบางในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีห้องแยก Isolation Room จำนวน 7 ห้อง รับดูแลแม่และเด็กรวมทั้งหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ไม่แสดงอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ความสามารถในการรับดูแลผู้ป่วยสูงสุด 13 รายต่อวัน โดยเปิดให้บริการแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ยังมีศูนย์บริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID - 19 หน่วยบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 ได้เริ่มให้บริการกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ อสม. และผู้ที่อยู่ด่านหน้ากับสถานการณ์โรคระบาดนี้ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ไปแล้วทั้งสิ้น 328 ราย และมีความพร้อมในการให้บริการประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มสูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มที่มีโรคประจำตัว ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตามมาตรฐาน 8 ขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุข จำนวนสูงสุด 350 รายต่อวัน ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ