จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งให้บริการประชาชน ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 4 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 70 ครั้ง

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการประชาชน ในช่วงสถานการณ์ COVID – 19 ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 เน้นให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์

            นายวินัย  ทองอุบล  จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  เปิดเผยว่า  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID – 19 ระลอกเดือนเมษายน 2564 ทำให้ต้องมีมาตรการ ที่เข้มงวดในการจำกัดการเดินทางไปยังสถานที่สาธารณะต่าง ๆ การปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิต              เพื่อป้องกันการได้รับเชื้อจากผู้อื่น ซึ่งมาตรการที่สำคัญคือ การงดเว้นไปในสถานที่ที่มีคนหนาแน่น แออัด และ             การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

ในการนี้ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่  ขอความร่วมมือประชาชนที่ต้องการติดต่อขอรับบริการตามภารกิจต่าง ๆ ดำเนินการด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์ (E – Services) หากต้องการหางานทำ หรือนายจ้าง / สถานประกอบการที่ต้องการหาคนทำงาน ใช้บริการได้ที่ smartjob.doe.go.th หรือไทยมีงานทำ.com, ในส่วนของระบบขึ้นทะเบียน / รายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ใช้บริการได้ที่ empui.doe.go.th หรือต้องการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่โดยภาครัฐและภาคเอกชน (Co-Payment) ใช้บริการได้ที่ www.จ้างงานเด็กจบใหม่.com และต้องการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ แจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง/แจ้งการเดินทางกลับไปทำงานต่างประเทศ ใช้บริการได้ที่ toea.doe.go.th สำหรับระบบแจ้งการทำงานของคนต่างด้าว ทาง Application ชื่อ e-inform 

            ทั้งนี้ คนต่างด้าวที่ต้องการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ให้จัดส่งเอกสารทาง E-mail : sjccmi2@gmail.com เท่านั้น โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.doe.go.th/chiangmai ในกรณีที่นายจ้าง /สถานประกอบการ คนหางานและประชาชน ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อราชการที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่ใช้บริการ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการที่เจ้าหน้าที่แนะนำอย่างเคร่งครัด  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ โทร. 0-5311-2744-6 และงานพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าว สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย (ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่) หมายเลขโทรศัพท์ 0-5311-2911-4  ในวันและเวลาราชการ

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ