ปศุสัตว์จังหวัดพะเยาเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับควายและตรวจความพร้อมคอกกลางรองรับการกักสัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 4 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 14 ครั้ง

             นายสัตวแพทย์สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้นายนิธิศ จิตนิยม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ และทีมงาน ลงพื้นที่เยี่ยมให้คำแนะนำการจัดการอาหารหยาบคุณภาพในการเลี้ยงควาย กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ บ้านดอยอีสาน บ้านดอยอีสาน หมู่ที่ 2 ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ที่ได้รับควายจากธนาคารโค-กระบือ และตรวจความพร้อมคอกกลางรองรับการกักสัตว์โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ที่จะรับมอบโค ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 โดยมีจำนวนเกษตรกร 25 ราย โค 61 ตัว เกษตรกรมีความดีใจมากที่ได้รับสัตว์ธนาคารในครั้งนี้ ซึ่งรอคอยมายาวนานเกือบ 3 ปี และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาได้ทำบันทึกถึงสำนักงานปศุสัตว์เขต 5พร้อมโครงการประชารัฐธนาคารโค-กระบือ โดยขอความเห็นชอบเพิ่มจำนวนเกษตรกร/จำนวนโค-กระบือ ปี 2564-2565 อีก 200 ราย/โค-กระบือ 600 ตัว เพื่อตอบสนองความประสงค์เกษตรกรจังหวัดพะเยาในการปรับเปลี่ยนอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ทดแทนการปลูกพืชสู้วิกฤตภัยแล้งและปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด จำนวนกระบือในพื้นที่จังหวัดพะเยาให้เพิ่มมากขึ้นเป็นการใช้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ เป็นเครื่องมือเพิ่มจำนวนประชากรโค-กระบือ สร้างอาชีพให้กับเกษตรกรในจังหวัดพะเยา ซึ่งในเรื่องนี้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยามีเป้าหมายในการฟื้นฟูตำนานกระบือลุ่มน้ำอิงให้กลับคืนชีวิตอีกครั้งเป็นมรดกให้ลูกหลานและพัฒนาจังหวัดพะเยาให้เป็นศูนย์กลางการผลิตโคเนื้อพันธุ์ดีในภาคเหนือตอนบน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ