จ.แพร่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 1 ราย ยอดสะสมรวม  78 ราย

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 4 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 137 ครั้ง

วันนี้ ( 4 พ.ค.64 ) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ของจังหวัดแพร่ รอบการระบาดใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.64 - ปัจจุบัน ล่าสุด ข้อมูล ณ วันที่ 4 พ.ค. 2564 จังหวัดแพร่ ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 เพิ่มจำนวน 1 ราย ยอดสะสม 78 ราย        

ซึ่งผู้ป่วยที่พบเพิ่ม 1 ราย พบในพื้นที่หนองม่วงไข่  และสรุปยอดผู้ป่วยแบ่งเป็นรายอำเภอ ดังนี้ อำเภอเมืองแพร่ 38 ราย อำเภอสูงเม่น 15 ราย อำเภอลอง 9 ราย อำเภอเด่นชัย 3 ราย อำเภอวังชิ้น 3 ราย อำเภอร้องกวาง 4 ราย อำเภอหนองม่วงไข่ 5 ราย และจากกรุงเทพฯ 1 ราย

        ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่ระมัดระวังและป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด เนื่องจากต้องตรวจทางห้องปฏิบัติการจากผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอีกนับร้อยราย  ซึ่งวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ตรวจหาเชิงรุกที่อำเภอหนองม่วงไข่ ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนทุกคนควรสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และขอความร่วมมือประชาชนงดออกนอกเคหสถานหรือที่พำนัก ช่วงเวลา 23.00 - 03.00 น. ยกเว้นมีเหตุจำเป็นอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รัชนี ดัชถุยาวัตร
บรรณาธิการ : ทองคำ อุดทา
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ