เทศบาลเมืองแพร่ จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจแก่ประธานแกนนำส่งเสริมสุขภาพ 18 ชุมชน ด้านมาตรการการป้องกัน และการรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 4 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 76 ครั้ง

วานนี้ ( 3.ค.64 ) เวลา 10.00 น.  เทศบาลเมืองแพร่ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองโรงพยาบาลแพร่ (ร่องซ้อ) ได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจแก่ประธานแกนนำส่งเสริมสุขภาพ 18 ชุมชน ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศและคำสั่งของจังหวัดแพร่

2. ซักซ้อมการรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทั้งนี้ ได้มีการสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนของประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลเมืองแพร่ ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ที่เป็นโรคกลุ่มเสี่ยง 7 โรค คือโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวาย โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคอ้วน ซึ่งประชาชนสามารถลงทะเบียนได้ 2 วิธี คือ 1) ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น หมอพร้อมด้วยตนเอง หรือ 2) แจ้งความประสงค์กับแกนนำส่งเสริมสุขภาพ หรือ อสม.ในแต่ละชุมชนของท่าน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รัชนี ดัชถุยาวัตร
บรรณาธิการ : ทองคำ อุดทา
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ