เชียงราย พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่ม 26 ราย เชื่อมโยงผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า เร่งรณรงค์ขอผู้ป่วยไม่ปกปิดข้อมูลหากมีประวัติเสี่ยงติดโควิด-19 เหตุพบผู้ป่วยติดโควิด-19 ในอาคาร ทำให้ต้องปิดหอผู้ป่

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 4 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 23 ครั้ง

วันนี้ (4 พ.ค. 64) ศูนย์ข้อมูลโควิด - 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รายงาน สถานการณ์โควิด -19 จังหวัดเชียงราย พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 26 ราย จากระบบเฝ้าระวังและการให้บริการ ทำให้ขณะนี้มียอดผู้ป่วยสะสมรวม 435 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดรวม 316 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัดรวม 119 ราย ทำการรักษาหายแล้ว 266 ราย ทำให้ล่าสุดจังหวัดเชียงรายมีผู้ป่วยกำลังรักษาตัวรวม 168 ราย ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 67 ราย โรงพยาบาลสนามศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  95 ราย และโรงพยาบาลเอกชน 6 ราย  ซึ่งถึงแม้ยังคงมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น  แต่ก็มีผู้ป่วยที่รักษาหายกลับบ้านได้แล้วเช่นกัน  ทำให้ยังคงมีปริมาณเตียงเพียงพอสำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ได้

 

อย่างไรก็ตาม  จากกรณีที่โรงพยาบาลแม่สาย แจ้งปิดบริการชั่วคราว หลังบุคลาการทางแพทย์ 88 ราย ต้องกักตัว 14 วัน  เนื่องจากพบผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วมาตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด  ขณะที่ล่าสุด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์  ต้องประกาศปิดตึกอายุรกรรม  และ กักตัวแพทย์  พยาบาล  เจ้าหน้าที่รวมถึงผู้ป่วย  กว่า 50 คน หลังพบผู้ป่วยติดโควิด-19 ในอาคาร ส่งผลให้ขณะนี้จังหวัดเชียงรายมีบุคลากรทางการแพทย์ต้องกักตัวรวมแล้วกว่า 100 คน  ล่าสุด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย  จึงได้เร่งประชาสัมพันธ์รณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนในการให้ข้อมูลที่เป็นจริงแก่บุคลากรทางการแพทย์  โดยเฉพาะกรณีมีสัมผัสเสี่ยง หรือ เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงมา  เพราะหากปกปิดข้อมูลจะส่งผลกระทบในวงกว้าง ทำให้ปริมาณบุคลากรทางการแพทย์ที่พร้อมปฏิบัติงานลดลง  ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับการรับมือสถานการณ์โควิด-19 ในอนาคตได้

 

ทั้งนี้  หากผู้ป่วยรายใดที่ปกปิดข้อมูลอาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1.กรณีที่บุคคลให้ข้อมูลไม่สอดคล้องกัน หรือมีการปฏิเสธหรือปกปิดข้อมูลซึ่งควรต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ อาจเข้าข่ายเป็นความผิดฐานขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา 55 แห่งพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท รวมถึงอาจมีความผิดฐานแจ้งข้อความอันเป็นเท็จแก่เจ้าพนักงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย ตามมาตรา 137 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพรไพรินทร์ คุณมาก
บรรณาธิการ : นางวรางคณา อุ่นบ้าน
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ