จังหวัดเชียงราย พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19รายใหม่ เพิ่มขึ้น 26 ราย มียอดสะสม435ราย รักษาหายแล้ว 266 ราย

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 4 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 34 ครั้ง

จังหวัดเชียงราย พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 รายใหม่ เพิ่มขึ้น 26 รายในพื้นที่อำเภอแม่สาย 11 ราย อำเภอพาน 8 ราย และอำเภอเมือง2 ราย อำเภอแม่สรวย 2 รายและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายให้บริการตรวจค้นหาผู้ป่วยโรคโควิดเชิงรุกวันที่3-10 พฤษภาคม2564

ศูนย์ข้อมูลโควิด- 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รายงาน สถานการณ์โควิด 19 จังหวัดเชียงราย ประจำวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 26 ราย จากระบบเฝ้าระวังและการให้บริการเชิงรุก พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่อำเภอแม่สายเพิ่ม 11 ราย อำเภอพานเพิ่ม 8 ราย อำเภอเมืองเชียงรายกับ อำเภอแม่สรวยเพิ่มอำเภอละ 2 ราย และอำเภอที่เพิ่ม1 ราย มีอำเภอป่าแดด อำเภอแม่ลาว และอำเภอเชียงของ

ซึ่งจังหวัดเชียงราย พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด- 19 ระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 เป็นต้นมาจนถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 มียอดสะสมรวม 435ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดรวม 316 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัดรวม 119 ราย รักษาหายแล้ว 266 ราย และยังคงมีผู้เสียชีวิต1 ราย ทำให้ล่าสุดมีผู้ป่วยกำลังรักษาตัวรวม 168 ราย ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 67 ราย ที่โรงพยาบาลสนามศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 95 ราย และที่โรงพยาบาลเอกชน 6 ราย ซึ่งมีผู้ป่วยยืนยันตามอำเภอต่าง ๆ ที่ อำเภอแม่สาย 137 ราย อำเภอเมืองเชียงรายรวม 120 ราย อำเภอพานรวม 62 ราย อำเภอเวียงป่าเป้ารวม 24 ราย อำเภอป่าแดด อำเภอแมสรวย อำเภอละ 13 ราย อำเภอแม่ลาว 12 ราย อำเภอแม่ฟ้าหลวงอำเภอแม่จัน อำเภอละ 11 ราย อำเภอเชียงของ รวม 8 ราย อำเภอเทิงรวม 6 ราย อำเภอเชียงแสนรวม 5 ราย อำเภอพญาเม็งรายรวม 4 ราย อำเภอดอยหลวง อำเภอขุนตาล อำเภอละ 3 ราย อำเภอเวียงแก่นรวม 2 ราย อำเภอเวียงชัยรวม 1 ราย

จังหวัดเชียงราย สรุปสถานการณ์โรคโควิด 19 ข้อมูลนับตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 จนถึง วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 พบผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิดรวมยอดสะสม 435 ราย ซึ่งหายป่วยแล้ว 266 ราย ยังรักษาตัวอยู่รวม 168 ราย ยังคงมีผู้เสียชีวิต 1 ราย

นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองเชียงราย ให้บริการตรวจค้นหาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุก ในระหว่างวันที่ 3 - 10 พฤษภาคม 2564 ทุกวันเวลา 09.00น.-12.00น. โดยเว้นวันหยุดราชการให้

ติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย โทรศัพท์ 053-713031หรือเฟชบุ๊คสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายสมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : นางวรางคณา อุ่นบ้าน
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ