ประกาศปิด 4 หมู่บ้าน ตำบลกองควาย ป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 4 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 34 ครั้ง

จากสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดน่าน ที่ยังคงมีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ล่าสุดพบผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 106 มีบ้านพักอาศัยอยู่บ้านดอนน้ำครก หมู่ 2 ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน กรณีดังกล่าวจึงได้มีการประชุมผู้ใหญ่บ้านทั้ง 4 หมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อสม. ของบ้านน้ำครกใหม่ทั้ง 4 หมู่บ้าน เมื่อช่วงเช้า
ของวานนี้ที่หอประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4

(3 พ.ค.64) ที่หอประชุมหมู่บ้าน บ้านน้ำครกใหม่หมู่ที่ 4 นายดุสิต ยาใจ นายกเทศมนตรี ตำบลกองควาย เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ ร้อยตำรวจเอก ไชยเดช โรงคำ รองนายกเทศมนตรี   ผู้ใหญ่บ้าน 4 หมู่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ของบ้านน้ำครกใหม่ทั้ง 4 หมู่บ้าน กรณีมีการพบผู้ติดเชื้อ
โควิด-19 รายใหม่ในหมู่บ้าน เพื่อหารือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ โดยมีมติและข้อสรุปเกี่ยวกับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของบ้านน้ำครกใหม่ทั้ง 4 หมู่บ้านร่วมกัน ดังนี้

1.จะมีการตั้งด่านปิดหมู่บ้านบริเวณปากทางเข้าบ้านหมู่ 4 และหมู่ 6 เพื่อทำการคัดกรองผู้ที่จะเข้าหมู่บ้าน ซึ่งจะไม่อนุญาตให้คนที่ไม่ใช่คนบ้านน้ำครกใหม่เข้ามา ฉะนั้นผู้ที่มีลูกหลานหรือญาติพี่น้องที่จะเดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน ขอให้ยกเลิกการเดินทางห้ามเดินทางเข้ามาโดยเด็ดขาด

2.กรณีการรับพัสดุ จะไม่ให้พนักงานบริษัทขนส่งเข้ามาส่งพัสดุภายในหมู่บ้าน ให้ผู้รับพัสดุออกไปรับเอง
ที่จุดคัดกรองทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ 4

3.ผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างจังหวัด ให้ยกเลิกการเดินทางไปก่อน หรือถ้ายกเลิกการเดินทางไม่ได้ หากเดินทางออกไปแล้ว และเดินทางกลับมาในหมู่บ้านจะต้องกักตัว 14 วัน ถ้าไม่ปฏิบัติตามทางคณะทำงานก็จะแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดี

4.บุคคลที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด จะต้องกักตัวโดยไม่มีข้อยกเว้น

5.ห้ามมั่วสุม ห้ามรวมกลุ่มกัน ขอให้ผู้ปกครองช่วยดูแลบุตรหลานของท่านที่ชอบรวมกลุ่มกันด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สรวิชญ์ ไชยคำ ข่าว บรรลือ อินต๊ะไชย ภาพ สวท.น่าน
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ