กฟภ.อำเภอฝาง แจ้งทำการปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนไฟฟ้าแรงสูงภายในสถานีจ่ายไฟฟ้าอำเภอฝาง

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 6 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 685 ครั้ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง แจ้งทำการปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนไฟฟ้าแรงสูงภายในสถานีจ่ายไฟฟ้าอำเภอฝาง

นายจรินทร์ สมบูรณ์ ผู้ชำนาญการ ระดับ ๘ ปฏิบัติงานแทน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง แผนก ปฏิบัติการและบำรุงรักษาแจ้งว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง จะทำการปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนไฟฟ้าแรงสูงภายในสถานีจ่ายไฟฟ้าอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งจ่ายไฟหลัก ให้กับผู้ใช้ไฟในเขตพื้นที่ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอไชยปราการ ในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น.ถึง ๑๗๐๐ น. การดำเนินการดังกล่าว มีความจำเป็นต้องย้ายการจ่ายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟในเขตพื้นที่ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอไชยปราการ ซึ่งเดิมรับไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าแม่ลาว ไปรับไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าข้างเคียง ทำให้ประสิทธิภาพการจ่ายไฟฟ้าลดลง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝางจึงมีความจำเป็นดับไฟในบางพื้นที่ ดังนี้.

อำเภอฝาง

บริเวณสามแยกทางเข้าวัดแม่สูนหลวง ถึง ปลายสายบ้านห้วยน้ำอุ่น,ข้างอนามัยแม่ข่า ถึง ปลายสายบ้านสันมะกอกหวาน,หลังโรงงานสหปราจีนบุรี ถึง ปลายสายบ้านแม่ป่าไผ่, บ้านไร่,บ้านแม่มาวหัวขัว ถนนบายพาส ถึง สามแยกบายพาสบ้านหนองตุ้ม(ฝั่งตะวันตก),สี่แยกไฟแดงตลาดน้ำใจ ถึง ปลายสายบ้านลาน และ ตำบลโปงน้ำร้อนทั้งหมด,สามแยกบายพาสบ้านหนองตุ้ม ถึง เขตต่ออำเภอแม่อายบ้านสันป่าข่า(ทิศตะวันตก),สามแยกข้างตลาดบ้านสันทรายคองน้อย ถึง สามแยกดงหลักหมื่น, หอพักบ้านต้นตาล(บ้านต้นหนุน

อำเภอแม่อาย

บริเวณบ้านสันป่าข่า ถึง หน้าโรงเรียนแม่ฮ่าง(ทิศตะวันตก),ปากทางเข้าบ้านห้วยป่าซาง ถึง ปลายสายบ้านหมอกเปา, บ้านเบธานี, ทางขึ้นดอยลาง ถึง ปลายสายบ้านดอยแหลม, สามแยกดงหลักหมื่น ถึง บริเวณบ้านฮ่องห้า, บริเวณบ้านโล๊ะ ถึงปลายสาย บริเวณบ้านปงนาวาง,บ้านโล๊ะป่าไคร้,บ้านห้วยม่วง,บริเวณบ้านคายใน ถึงปลายสาย บริเวณบ้านแม่สลัก

อำเภอไชยปราการ

บริเวณบ้านหนองบัว ถึง ปลายสายดอยผาแดง ส่วนบริเวณที่ไม่ได้ระบุข้างตันไว้อาจจะเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องขึ้นได้ในบางพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอฝาง ต้องขออภัยในความไม่สะดวก หากเกิดไฟฟ้าขัดข้องขึ้น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ