อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหางดง อย่างเคร่งครัด

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 4 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 179 ครั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหางดง ประกาศขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ ปฏิบัติตามมาตรการของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหางดง อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)

            นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอหางดง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหางดง เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID – 19 ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 8 ราย และคาดการณ์ว่า จะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไข ระงับ ยับยั้ง การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหางดงจึงขอความร่วมมือประชาชน ซอยที่ 6 หมู่ที่ 5 ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 20 ครัวเรือน งดออกจากบ้าน เว้นแต่มีความจำเป็น เช่น ซื้ออาหาร ซื้อของใช้ส่วนตัว และเวชภัณฑ์ ให้ออกจากบ้านได้เพียง 1 คน และให้ใช้เวลาน้อยที่สุด โดยจะต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคในพื้นที่ รวมทั้งให้ปฏิบัติตามหลักการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด คือ เว้นระยะห่าง 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่มีประชาชนแออัด  สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่อออกจากที่พัก ล้างมือด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์, กำหนดให้พื้นที่ซอยที่ 6 หมู่ที่ 5 ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุมเข้มงวด รวมทั้งขอให้ประชาชนในพื้นที่อื่น ห้ามเดินทางเข้าไปในพื้นที่ ซอยที่ 6 หมู่ที่ 5 ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมเข้มงวด และสำหรับผู้ที่ใช้เส้นทางผ่านพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลหารแก้ว ไม่ควรแวะรถในพื้นที่ พร้อมกันนี้ได้กำหนดให้ หมู่ที่ 5 ตำบลหารแก้ว นอกพื้นที่ควบคุมเข้มงวด และ หมู่ที่ 6 ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุม หากผู้ใดพบว่าตนเองมีอาการป่วยผิดปกติ ให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม.ในพื้นที่ให้ทราบโดยด่วน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

            ทั้งนี้ ขอความร่วมมือให้ถือปฏิบัติตามประกาศและมาตรการของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอหางดงอย่างเคร่งครัด โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564

 

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ