จังหวัดน่าน พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ สะสมแล้ว 109 ราย ขณะที่ธารน้ำใจหลั่งไหลนำอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของ มอบให้ชาวบ้าน หลังปิดหมู่บ้าน ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 4 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 40 ครั้ง

      ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน รายงานสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดน่าน วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา 20.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1 ราย มีผู้ติดเชื้อสะสม 109 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาลรัฐ 40 ราย (โรงพยาบาลน่าน 29 ราย โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชปัว 11 ราย) และรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนาม 12 ราย รักษาหายแล้ววันนี้ 6 ราย รักษาหายแล้วสะสม 56 ราย จังหวัดน่าน เสียชีวิตสะสม 1 ราย มีเตียงรองรับผู้ป่วยทั้งหมด จำนวน 334 เตียง ใช้ไปแล้ว 52 เตียง มีจำนวนเตียงว่าง 282 เตียง
      
ขณะที่จุดตรวจคัดกรองบ้านเสี้ยว ตำบลยม อำเภอท่าวังผา และบ้านสบกอนหมู่ที่ 5 หมู่ที่ 13 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง ได้มีตัวแทนหน่วยงาน และประชาชน นำอาหาร น้ำดื่ม และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นไปมอบให้ ชาวบ้านหลังจากได้มีการปิดหมู่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมา เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน ที่ 4 /2564 เรื่องห้ามเข้า-ออกสถานที่ที่กำหนด และห้ามกระทำการใดๆ เป็นการชั่วคราว ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 โดยเฉพาะพื้นที่บ้านสบกอนหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 13 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน (ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 50 ราย ) ห้ามบุคคล เข้า-ออก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ(นายอำเภอ) หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมาย ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 21.00 น. - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้นเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (นายอำเภอ) หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมาย ห้ามบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปรวมตัวกันเว้นแต่เป็นบุคคลที่อยู่ในบ้านเดียวกัน พื้นที่หมู่บ้านและตำบลอื่น ของอำเภอเชียงกลางห้ามรวมตัวกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป เว้นแต่เป็นบุคคลที่อยู่ในบ้านเดียวกัน ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ห้ามบุคคลรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มในร้าน หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษทั้งจำทั้งปรับ
      ซึ่งตลอดช่วงระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งฯ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 พื้นที่บ้านสบกอนหมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 13 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ประชาชนให้ความร่วมมืออย่างดี อย่างไรก็ตามทีมสอบสวนและควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โรงพยาบาลน่าน ได้ลงพื้นที่ ดำเนินการสอบสวน ควบคุมโรคเชิงรุก ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกราย รวมทั้งได้ทำความสะอาดที่ทำงาน บ้านผู้ป่วย สถานที่ที่ผู้ป่วยเดินทางไปรวมทั้งผู้ป่วยรายที่ 109 ซึ่งเป็นผู้ป่วยในพื้นที่ด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.น่าน
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ