ขนส่งแม่สะเรียง ย้ำ ! ผู้โดยสารต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังพบไทม์ไลน์ผู้ป่วยมีประวัติการเดินทางจากพื้นที่สีแดงเข้มเข้ามาในจังหวัด

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 5 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 102 ครั้ง

นายพิษณุ พันธ์นัดที หัวหน้าสำนักงานขนส่งสาขาอำเภอแม่สะเรียง  เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังไม่กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ และเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 64 ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบผู้ป่วยยืนยัน 1 ราย ที่เดินทางจากจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) เดินทางกลับมายังภูมิลำเนาในอำเภอแม่สะเรียง โดยใช้รถโดยสารประจำทาง ของบริษัทสมบัติทัวร์ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันในระดับสูงสุด ขอความร่วมมือจากผู้โดยสารล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ พร้อมสวมหน้ากากอนามัยตลอดทางเดินทาง ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระบบขนส่งสาธารณะอย่างเคร่งครัด  

สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอแม่สะเรียง ได้ยกระดับความเข้มข้นมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย มาตรการคัดกรอง entry และ exit scan ในรถโดยสารสาธารณะ สถานีขนส่งผู้โดยสาร การตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจสอบการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 100% มาตรการเว้นระยะห่าง จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลสำหรับทำความสะอาดมือ เพิ่มความถี่ในการทำสะอาดพื้นที่สาธารณะ พร้อมจัดพิมพ์ QR Code ไทยชนะให้ผู้โดยสารเช็คอิน-เช็คเอาท์ทุกครั้งก่อนใช้บริการ 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2564 สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการตรวจสอบรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท ทั้งที่สถานีขนส่งผู้โดยสารและจุดตรวจคัดกรองในพื้นที่รับผิดชอบ และได้เน้นย้ำการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตามมาตรการ ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับผู้ประกอบการ พนักงานขับรถ ผู้โดยสาร ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ