จ.แม่ฮ่องสอน ไม่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ 3 วันติดต่อกัน ผู้ว่าฯขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 6 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 114 ครั้ง

         นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ว่า วันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ โดยเป็นการไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกัน 3 วันแล้ว ขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการระบาดระลอกใหม่ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังคงอยู่ที่ 40 ราย

         ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระบุว่าเป็นผลมาจากการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิผล ตลอดจนพี่น้องประชาชนในจังหวัดทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ไปในที่ชุมชน หรือ ที่สาธารณะ และปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

         ปัจจุบันคงเหลือผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่จำนวน 9 ราย  อยู่ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์  โรงพยาบาลปาย และโรงพยาบาลแม่สะเรียง แห่งละ 3 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการป่วยรุนแรง ส่วนอีก 1 ราย ที่เป็นผู้สูงอายุและมีอาการทางเดินหายใจยังคงได้รับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด

         ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจำนวนเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วย COVID-19 จำนวนทั้งหมด 116.เตียง ยังสามารถรองรับผู้ป่วยได้อีก 107 เตียง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ