ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ขยายเวลางดเยี่ยมญาติ ..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 6 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 149 ครั้ง

ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ขยายเวลางดเยี่ยมญาติช่องทางปกติ เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ตั้งแต่บัดนี้ -31 พฤษภาคม 2564 ..//

นางอาจารี ศรีสุดาครัว ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในหลายจังหวัด เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่จึงของดให้บริการเยี่ยมญาติช่องทางปกติ ตั้งแต่วันที่ 6-31 พฤษภาคม 2564 เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในเรือนจำ โดยยังเปิดช่องทางการเยี่ยมผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. รวมทั้งเปิดให้บริการฝากเงิน ณ อาคารเยี่ยมญาติ และซื้อสินค้าผ่านกลุ่มไลน์ “งานบริการประชาชน ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่” ห้องแชทย่อยขายสินค้าออนไลน์ ตลอดจนเปิดให้บริการจดหมายรักและห่วงใยฝากให้ผู้ต้องขังผ่านกลุ่มไลน์ “งานบริการประชาชน ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่” ห้องแชทย่อยจองเยี่ยม  นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือเพื่อร่วมกันป้องกันสังคมให้มีความปลอดภัย กรณีพนักงานสอบสวน พนักงานคุมประพฤติ ทนายความ เข้าพบเพื่อปรึกษาอรรถคดี  และอนุญาตในกรณีเร่งด่วนและมีผลกระทบต่อคดีเท่านั้น  โดยให้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขก่อนเข้าทัณฑสถานฯโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ญาติสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเพจเฟสบุ๊ก : งานเยี่ยมญาติ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ หรือ เฟสบุ๊ก : ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ Chiang Mai Women Correction Institution หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5312-2340 ต่อ 27 และ09-2439-5450

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ