จ.แม่ฮ่องสอน ไม่พบผู้ป่วย COVID-19 รายใหม่ 4 วันติดต่อกัน ขณะที่ยอดผู้ป่วย(ระลอกใหม่) รักษาหายแล้ว รวม 33 ราย

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 7 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 181 ครั้ง

          นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และประธานคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ว่า วันนี้ 7 พฤษภาคม2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ โดยเป็นการติดต่อกันไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4 วันแล้ว

          ขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในการระบาดระลอกใหม่ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังคงอยู่ที่ 40 ราย

          ปัจจุบัน มีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านแล้ว 33 ราย คงเหลือผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่จำนวน 7 ราย  อยู่ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 3 ราย โรงพยาบาลแม่สะเรียง 3 ราย และโรงพยาบาลปาย 1 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่มีอาการป่วยรุนแรง ส่วนอีก 1 ราย ที่เป็นผู้สูงอายุและมีอาการทางเดินหายใจยังคงได้รับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิด

          ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจำนวนเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วย COVID-19 จำนวนทั้งหมด 116 เตียง ยังสามารถรองรับผู้ป่วยได้อีก 109 เตียง ได้แก่

   - โรงพยาบาลปาย จำนวน 18 เตียง มีผู้ป่วยรับการรักษา 1 ราย คงเหลือ 17 เตียง

   - โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จำนวน 20 เตียง มีผู้ป่วยรับการรักษา 3 ราย คงเหลือ 17 เตียง

   - โรงพยาบาลสบเมย จำนวน 4 เตียง มีผู้ป่วยรับการรักษา 0 ราย คงเหลือ 4 เตียง

   - โรงพยาบาลแม่สะเรียง จำนวน 14 เตียง มีผู้ป่วยรับการรักษา 3 ราย คงเหลือ 11 เตียง

   - โรงพยาบาลสนาม มีการเพิ่มเตียง จำนวน 60 เตียง มีผู้ป่วยรับการรักษา 0 ราย คงเหลือ 60 เตียง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ