จังหวัดลำพูนพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จากการตรวจคัดกรองเชิงรุก เพิ่ม อีก 2 ราย  ด้านคณะแพทย์เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนจองสิทธิการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ในจังหวัดลำพูน    

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 12 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 238 ครั้ง

             จังหวัดลำพูนแถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19  พบผู้ป่วยจากการตรวจเชิงรุก  2  ราย  ยังเหลือผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษา จำนวน 39 ราย  ในขณะที่คณะแพทย์เชิญชวนประชาชนลงทะเบียนจองสิทธิการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ในจังหวัดลำพูน  ซึ่งประชาชนกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวสามารถลงทะเบียนจองสิทธิได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทางไลน์หมอพร้อม  ส่วนประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ผู้ป่วยติดเตียง สามารถแจ้ง อสม. หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเพื่อประสานการลงทะเบียนรับสิทธิ

                วันนี้  ( 12 พฤษภาคม  2564 ) ศาลาประชาคม  ศาลากลางจังหวัดลำพูน  นายชัชวาลย์   ฉายะบุตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน   พร้อมด้วย นายแพทย์สุริยพงณช์   สุริยะพงฑากุล   นายแพทย์เชี่ยวชาญ ( ด้านเวชกรรมป้องกัน ) และ นายแพทย์โภคิน   ศักรินทร์กุล  แพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลลำพูน  แถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด  - 19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน  ประจำวันที่  12  พฤษภาคม  2564 ซึ่งพบผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุก อีก  จำนวน  2  ราย มีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่วันที่  9  เมษายน  –  11 พฤษภาคม 2564 จำนวน 293 คน รักษาหาย 250 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 39 ราย และ เสียชีวิตสะสม  4  ราย 

             รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน  กล่าวว่า  หลังจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิดในช่วงเดือนเมษายน จนถึงปัจจุบัน  คณะทำงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน  ได้ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงไปแล้ว 12,833 ราย  โดยเฉพาะกลุ่มพนักงานสถานประกอบการ โรงงาน  เจ้าหน้าที่ได้ประสานผู้บริหารสถานประกอบการตรวจคัดกรองพนักงานในสังกัดอย่างต่อเนื่อง                          

             ด้าน แพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลลำพูน  กล่าวถึง การปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดที่มีอาการขั้นวิกฤต  ซึ่งได้รับเงินสมทบทุนจากผู้มีจิตกุศล  ขณะนี้ได้ดำเนินการต่อเติมแล้วเสร็จ มีจำนวน ผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ จำนวน 5 ราย  โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  จะให้การรักษาทั้งร่างกายและจิตใจอย่างเต็มที่ ด้านความพร้อมในการตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ มีความรวดเร็วมากขึ้น สามารถทราบผลภายใน 24 ชั่วโมง  และขอเชิญชวน  ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ  และผู้ที่มีโรคประจำตัว ลงทะเบียนรับจองสิทธิการฉีดวัคซีน   ซึ่งวัคซีนของแอสตร้าเซเนกา ที่จะเริ่มฉีดในเดือนมิถุนายน นี้  เป็นวัคซีนที่ทั่วโลกใช้ในภาวะฉุกเฉิน  สำหรับอาการไม่พึงประสงค์หลังจากได้รับวัคซีนนั้น พบไม่มากและเป็นอาการที่ไม่มีความรุนแรง  ประชาชนสามารถจองสิทธิได้ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุกแห่ง และโรงพยาบาลเอกชนทุกแห่งและโรงพยาบาลลำพูน  ได้เปิดห้องรับจองวัคซีนไว้ที่ห้องหมายเลข  38 สามารถเดินทางเข้าไปจองได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.

                รองผู้ว่าราชการ กล่าวว่า จังหวัดลำพูน ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวที่ประสงค์จะลงทะเบียนฉีดวัคซีน ซึ่งประชาชนในจังหวัดลำพูนมีจำนวนประมาณ  450,000 คนเศษ มีข้อมูลบันทึกอยู่ในระบบสาธารณสุข  56,000  คน  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน จึงได้วางแนวทางให้ อสม. ลงพื้นที่สำรวจถึงบ้านเพื่อสอบถามความสมัครใจในการฉีดวัคซีน จึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนลงทะเบียนฉีดวัคซีนไว้ก่อนเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับวัคซีน และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในระดับสังคมต่อไป  .

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิลุบล บุญโรจน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์
บรรณาธิการ : ประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ