จังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 13 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 38 ครั้ง

เช้าวันนี้ (13 พ.ค.64) ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายเพื่อป้องกัน ควบคุมและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ของกระทรวงมหาดไทย โดยมี พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมฯ

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กำชับให้ทุกจังหวัดต้องเร่งทำความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้มากที่สุด กรณีกลุ่มผู้สูงอายุ ให้ผู้นำท้องถิ่น /กำนันผู้ใหญ่บ้านยึดแนวทางเคาะประตูบ้านอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนหมอพร้อม สร้างความเข้าใจและอธิบายข้อดีของการฉีดวัคซีนทั้งเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและหยุดการแพร่ระบาดในประเทศ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ลงทะเบียนให้มากที่สุด รวมทั้งเตรียมพร้อมและทำความเข้าใจเพื่อชี้แจงประชาชนในเรื่องการเข้ารับวัคซีนโดยไม่ต้องลงทะเบียน (walk in) ฉีดวัคซีนเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและปัญหาความไม่พอใจตามมา นอกจากนี้ สิ่งสำคัญ คือต้องไม่ให้มีการลักลอบเข้าประเทศและย้ายแรงงานผิดกฎหมายตามแนวชายแดนโดยเด็ดขาด โดยเฉพาะ 31 จังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดนขอให้เพิ่มมาตรการลาดตระเวน ตั้งด่านและตรวจสอบบุคคลเข้า-ออก อย่างใกล้ชิด และรู้เท่ากันการหลบเลี่ยงหนีเข้าประเทศ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ