เทศบาลเมืองลำพูน คัดกรอง COVID19 เชิงรุกผู้ค้า “กาดหนองดอก” สร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 13 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 48 ครั้ง

            เทศบาลเมืองลำพูน นำโดยนายประภัสร์ ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ร่วมกับโรงพยาบาลลำพูน และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองลำพูน ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองโควิด-19 ให้กับผู้ประกอบการ และลูกจ้างทั้งคนไทย คนต่างด้าว ในตลาดสดหนองดอก รอบที่ 1 จำนวน 200 คน เพื่อตรวจคัดกรองเชิงรุก และเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในจังหวัดลำพูน

         ในการนี้ได้มีการขอความร่วมมือผู้ประกอบการตลาดสดหนองดอก ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ที่ประกอบกิจการค้าขายอาหาร ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปหรือของสด ต้องเลือกซื้อวัตถุดิบจากแหล่งจำหน่ายสินค้าที่น่าเชื่อถือ และกระบวนการขนส่งต้องได้มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความสะอาดปลอดภัย และเน้นการป้องกันตนเองของผู้ประกอบการและลูกจ้าง ในส่วนของผู้ซื้อจับจ่ายสินค้าภายในตลาด ก็ขอความร่วมมือให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า รักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้า ตา จมูก ปาก และหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสกับอาหารโดยตรงควรใช้อุปกรณ์หยิบจับเพื่อลดการสัมผัส ตลอดจนหมั่นมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์ เพื่อให้ตลาดมีความปลอดภัยและได้มาตรฐานด้านสุขอนามัยอยู่เสมอ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ