พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภัตตาหารเพลถวายแด่พระภิกษุสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดน่านเป็นวันที่ 24

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 13 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 59 ครั้ง

      วันนี้ (13 พฤษภาคม 2564) ที่โรงเรียนนันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จากสถานการณ์ โรคติดต่อไวรัสโควิด 19 ระบาด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถวายภัตตาหารเพล พระภิกษุสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดน่าน  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธา และศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จังหวัดน่าน โดยมีพันเอกคณิศร อาสมะ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เป็นผู้อัญเชิญอาหารเพล พระราชทาน นำมาถวายแด่พระภิกษุ สามเณรโรงเรียนนันทบุรีวิทยา โดยมีพระครูสุวรรณเจติยานุกูล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร เจ้าคณะอำเภอนาหมื่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งในวันนี้  ได้จัดถวายอาหารเพล เป็นอาหารกล่องสำเร็จรูป ที่ได้จัดถวายอาหารเพลแด่ สามเณรนักเรียน  ที่ศึกษาอยู่ ตั้งแต่ ระดับ ชั้น ม.1 -  ม.6  แบบ กินนอน  ซึ่งจำพรรษาอยู่  ณ วัดช้างค้ำวรวิหารพระอารามหลวง  รวม  268 รูป   
                 ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานหารเพล  ถวายแด่พระภิกษุสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดน่าน ทุกๆวัน  ไปจนกว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จะคลี่คลายลง จนกลับเข้าสู่สภาวะปกติ  ซึ่งสามเณรนักเรียน  และพสกนิกรชาวจังหวัดน่าน ทุกหมู่เหล่า ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี  จนหาที่สุดมิได้  ที่ทรงพระราชทานอาหารเพล แด่พระภิกษุสามเณร ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้
 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อาชอำพล แก้ววิจิตร
บรรณาธิการ : กัมปนาท พอจิต
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ