จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมส่ง “บุกแม่ฮ่องสอน” ขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 14 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 89 ครั้ง

         ที่ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานประชุมโครงการส่งเสริม เพิ่มมูลค่า และยกระดับสินค้าชุมชนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ "บุกแม่ฮ่องสอน" ครั้งที่ 1  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการในการสร้างเอกลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์ให้ตรงความต้องการของตลาด และก่อให้เกิดการทำการเกษตร การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การกำหนดชื่อสินค้าทางภูมิศาสตร์ของบุกแม่ฮ่องสอน ที่มีความเหมาะสมและเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

          เบื้องต้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมส่งเสริม บุกแม่ฮ่องสอน พืชเศรษฐกิจแนวใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่า และยกระดับสินค้าชุมชุนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จัดทำขอขึ้นทะเบียนมาตรฐาน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Geographical Indications หรือ GI) ซึ่ง “บุก” เป็นพืชที่มีมากในจังหวัดแม่ฮ่องสอน มากกว่า 4 พันไร่และเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยที่ผ่านมาจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มีการผลักดันถั่วลายเสือและกระเทียมแม่ฮ่องสอน ให้เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยแล้ว

          ทั้งนี้จังหวัด แม่ฮ่องสอน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงาน สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์บุกแม่ฮ่องสอน ซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีอำนาจหน้าที่ มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ เพื่อกำกับดูแลและร่วมกันดำเนินงาน ให้เป็นไปตามความเรียบร้อย มีความรัดกุม ครอบคลุมรอบด้าน และมีประสิทธิภาพ เป็นแนวทางการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ที่ยั่งยืน

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

0

จำนวนคนที่เข้าถึง

0

จำนวนการมีส่วนร่วม

โปรโมทโพสต์

ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น

แชร์

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ