จังหวัดลำปาง จัดงานพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 7 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 903 ครั้ง

เช้านี้ (7 ก.พ.63) จังหวัดลำปาง โดยกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง จัดงานพิธี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 66 ปี ประจำปี 2563 ที่บริเวณอาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง  มีนายกองเอก ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง เจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัด สมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง  เข้าร่วมพิธีฯ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนกำหนดให้เป็น วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน หรือ วัน อส. ซึ่งได้สถาปนามาตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2497 และกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน กำหนดให้กองบังคับการทุกจังหวัด จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญดังกล่าว การจัดกิจกรรมในวันนี้ กำหนดประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้บังคับบัญชา และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเลือดเนื้อและชีวิต เพื่อปกป้องแผ่นดินไทยในอดีตที่ผ่านมา จัดพิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เ จ้าหน้าที่ และสมาชิก จำนวน 14 กองร้อย อัตรากำลัง 137 นาย  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่สมาชิก และเจ้าหน้าที่กองอาสารักษาดินแดน นายกองเอก ณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปาง ได้อ่านสารของนายกองใหญ่ อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และได้กล่าวให้โอวาทแก่เหล่าสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในสังกัด

ในโอกาสนี้ ได้มีการมอบประกาศสดุดี และเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี ให้กับผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานกองอาสารักษาดินแดน และมีผลงานจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 4 ท่าน คือ นายกองโท ประเดิม เดชายนต์บัญชา ตำแหน่ง ผู้บังคับกองร้อยกองอาสารักษาดินแดนอำเภองาวที่ 2 , นายกองโท สุรีย์ มาปลูก ผู้บังคับกองร้อยกองอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่ทะที่ 4 , นายหมวดเอก ธวัชชัย จริตงาม ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเถิน ที่ 10 , นายหมวดตรี นิติพงศ์ รัตน์ธรรมดิษฐ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่ทะ ที่ 4 และมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับประถมศึกษา จำนวน 1 ทุน ให้แก่ เด็กหญิง กณิฐชา ดวงสุภา

และพิธีมอบทุนการศึกษาของชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปาง จำนวน 70 ทุน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 49 ทุนๆละ 1,000 บาท , ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จำนวน 14 ทุนๆละ 1,500 บาท , ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี จำนวน 7 ทุนๆละ 2,000 บาท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทิชากร อินต๊ะสืบ
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ