พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี    และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานหารเพลถวายแด่พระภิกษุสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดน่านเป็นวันที่ 28

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 17 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 108 ครั้ง

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี    และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานหารเพลถวายแด่พระภิกษุสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดน่านเป็นวันที่ 28

                           ที่โรงเรียนนันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหารพระอารามหลวง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน จากสถานการณ์ โรคติดต่อไวรัสโควิด 19 ระบาด    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานถวายภัตตาหารเพล พระภิกษุสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดน่าน      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ทรงมีพระราชศรัทธา และศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จังหวัดน่าน  โดยมี นาย นิวัฒน์  งามธุระ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นผู้อัญเชิญอาหารเพลพระราชทาน นำมาถวายแด่พระภิกษุ สามเณรโรงเรียนนันทบุรีวิทยา    โดยมีพระครูพิทักษ์เจตินานันท์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดช้างค้ำวรวิหาร เจ้าคณะอำเภอบ้านหลวง  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์    ซึ่งในวันนี้  ได้จัดถวายอาหารเพล ซึ่งเป็นอาหารกล่องสำเร็จรูป ประกอบด้วย  ข้าวผักกระเพรา ไข่ดาว  ซึ่งได้จัดถวายอาหารเพลแก่ พระภิกษุสามเณรนักเรียน  ที่ศึกษาอยู่ ตั้งแต่ ระดับ ชั้น ม.1 -  ม.6  แบบ กินนอน  ซึ่งจำพรรษาอยู่  ณ วัดช้างวรวิหารพระอารามหลวง  รวม  268 รูป  

                          ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี   จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานหารเพล  ถวายแด่พระภิกษุสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดน่าน ทุกๆวัน  ไปจนกว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  จะคลี่คลายและกลับเข้าสู่สภาวะปกติ   

                         ซึ่ง สามเณรนักเรียน และเหล่าพสกนิกรชาวจังหวัดน่าน ทุกหมู่เหล่า ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ  ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี  จนหาที่สุดมิได้ ที่ทรงพระราชทานอาหารเพล แก่พระภิกษุสามเณร ในช่วงสถานการณ์การระบาด ของโรคติดต่อร้ายแรง  ของโรคไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้

                                                                .........................................................

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมาน สุทำแปง
บรรณาธิการ : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ