สำนักงานชลประทานที่ 1 เร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2564 นี้

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 19 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 268 ครั้ง

สำนักงานชลประทานที่ 1 เตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน เร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนพฤษภาคม 2564 นี้

นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 1 เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำฝน และน้ำท่าในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พบว่า มีฝนตกเล็กน้อยส่งผลให้สถานการณ์น้ำท่ามีแนวโน้มทรงตัว สำหรับการบริหารจัดการน้ำสามารถส่งน้ำให้กับการประปาส่วนภูมิภาคได้เป็นไปตามแผน ส่วนการส่งน้ำเพื่อการเกษตรจะใช้น้ำท่าจากแม่น้ำปิงสายหลักในการบริหารจัดการ และเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนใหญ่ทั้ง 2 แห่ง สูงกว่าปีที่ผ่านมา ประมาณร้อยละ 30 หรือ 8 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ยังคงน้อยกว่าค่าเฉลี่ย อย่างไรก็ตาม สำนักงานชลประทานที่ 1 จะได้ประสานกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพื่อปฏิบัติการเติมน้ำเข้าเขื่อนทั้ง 2 แห่งต่อไป  สำหรับสถานการณ์การเพาะปลูกพืชในช่วงหน้าแล้งปัจจุบันเก็บเกี่ยวแล้วร้อยละ 80 และพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูฝนปัจจุบันมีแผนการเพาะปลูก 493,713 ไร่ เริ่มเพาะปลูกแล้ว คิดเป็นร้อยละ 34

ทั้งนี้ การเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำแล้ว คิดเป็นร้อยละ 95 คาดว่า จะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2564นี้ พร้อมทั้งได้ปฏิบัติตามมาตรการการเตรียมความพร้อมอื่น ๆ อาทิ การตรวจสอบสภาพอาคารให้พร้อมใช้งาน, การปรับแผนการบริหารจัดการน้ำรายสัปดาห์ และเตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือเพื่อช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย รวมถึงได้จัดทำแผนบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบ One Map เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและป้องกันบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมปี 2564 เรียบร้อยแล้ว

 

 

    

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ