จังหวัดเชียงราย ตรวจคัดกรองค้นหาอย่างเข้มข้นพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่เพิ่มขึ้น 6 ราย เสียชีวิตสะสม 4 ราย

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 19 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 239 ครั้ง

จังหวัดเชียงราย พบผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโควิด 19 รายใหม่เพิ่มขึ้น 6 ราย ที่อำเภอเมืองเชียงราย 4ราย อำเภอแม่สาย 1 ราย และอำเภอแม่สรวย 1 ราย ขณะนี้รวมยอดสะสม 539 ราย และมีผู้เสียชีวิตยอดสะสมรวม 4 ราย

ศูนย์ข้อมูลโควิด- 19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รายงาน สถานการณ์โควิด 19 จังหวัดเชียงราย ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 6 ราย จากระบบเฝ้าระวังและการให้บริการเชิงรุก ในชุมชนพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงราย 4 รายและที่อำเภอแม่สาย 1 ราย ที่อำเภอแม่สรวย 1 ราย ซึ่งจังหวัดเชียงราย พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด- 19 ระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 เป็นต้นมาจนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 มียอดสะสมรวม 539 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดรวม 412 ราย และเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัดรวม 127 ราย รักษาหายแล้ว 472ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสมรวม 4 ราย ทำให้ล่าสุดมีผู้ป่วยกำลังรักษาตัวรวม 63 ราย ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 28 ราย ที่โรงพยาบาลสนามศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 33 ราย และที่โรงพยาบาลเอกชน 2 ราย ซึ่งมีผู้ป่วยยืนยันสะสมตามอำเภอต่าง ๆ มีผู้ป่วยติดเชื้อสูงสุดที่ อำเภอแม่สายยอดสะสมรวม 191 ราย รองลงมาอำเภอเมืองเชียงรายรวม 137 ราย อำเภอพาน 65 ราย อำเภอเวียงป่าเป้ารวม 27 ราย อำเภอแม่สรวยรวม 19 ราย อำเภอป่าแดด รวม 18 ราย อำเภอเชียงของรวม 13 ราย อำเภอแม่จัน อำเภอแม่ลาว อำเภอละ 12ราย อำเภอแม่ฟ้าหลวงรวม 11 ราย อำเภอเทิงรวม 9 ราย อำเภอดอยหลวง 8 ราย อำเภอเชียงแสนรวม 7 ราย อำเภอพญาเม็งรายรวม 4 ราย อำเภอขุนตาลรวม 3 ราย อำเภอเวียงแก่น รวม 2 ราย และที่อำเภอเวียงชัยรวม 1 ราย

ซึ่งจังหวัดเชียงราย สรุปสถานการณ์โรคโควิด 19 ข้อมูลนับตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 จนถึง วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 พบผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิดรวมยอดสะสม 539 ราย ซึ่งหายป่วยแล้ว 472 ราย ยังรักษาตัวอยู่รวม 63 ราย และมีผู้เสียชีวิตยอดสะสมรวม 4 ราย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายสมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : นางวรางคณา อุ่นบ้าน
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ