ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เคาะประตูบ้านเชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 20 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 39 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้ (20พ.ค.64) เวลา 13.00 น. ที่บริเวณวัดหัวข่วง ชุมชนวัดหัวข่วง เทศบาลเมืองแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายแพทย์ขจร วินัยพานิช นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ นายต่อพงษ์ ทับทิมโต ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ พร้อมกับคณะ อสม. เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมกันเดินรณรงค์เคาะประตูบ้านเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19  โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัว 7 โรค ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง , โรคหัวใจและหลอดเลือด , โรคไตวายเรื้อรัง , โรคหลอดเลือดสมอง , โรคมะเร็ง , โรคเบาหวาน และโรคอ้วน โดยเดินจากวัดหัวข่วงไปรอบๆชุมชนหัวข่วง ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และความเข้าใจเรื่องวัคซีนที่ถูกต้องให้ประชาชนรู้เท่าทันสื่อ และสร้างความเชื่อมั่นถึงความปลอดภัยในการรับวัคซีนโควิด- 19 และให้คำแนะนำ ช่วยเหลือการเข้าใช้แอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือให้ลงทะเบียนกับ อสม. หรือจะเดินทางไปลงทะเบียนได้ที่กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองแพร่ได้

สำหรับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน การฉีดวัคซีนต้านไวรัสเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายสำคัญของนายกรัฐมนตรีและกระทรวงสาธารณสุข ที่ต้องการให้ชาวไทยทุกคนฉีดวัคซีนเพื่อชาติ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันโรคโควิด -19 ระดับประเทศ ซึ่งจะทำให้สามารถเปิดประเทศ ฟื้นฟูเศรษฐกิจให้ประเทศไทยกลับเข้าสู่ภาวะ /.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ