ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เผย KNU มีการปฏิบัติการทางทหาร ต่อฐานด๊ากวินของทหารเมียนมา ตรงข้ามบ้านท่าตาฝั่ง แต่ไม่มีปฏิบัติการทางอากาศ ล่าสุดยอดราษฎรอพยพข้ามมาไทย 1,775 คน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 20 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 117 ครั้ง

          นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานคณะกรรมการศูนย์สั่งการชายแดน ไทย - เมียนมา ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน แถลงสถานการณ์ชายแดนไทย -เมียนมา จ.แม่ฮ่องสอน ประจำวันที่ 20 พ.ค. 64 เปิดเผยว่า สถานการณ์การสู้รบฝั่งเมียนมา วันนี้ (20 พ.ค. 64) เวลา 9.30 น. กองกำลังชนกลุ่มน้อยกลุ่มกะเหรี่ยง KNU มีการปฏิบัติการทางทหาร ต่อฐานด๊ากวิน ของทหารเมียนมา ด้านตรงข้ามบ้านท่าตาฝั่ง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้วยการยิงเครื่องยิงลูกระเบิด ปืนกล และปืนเล็กยาว (ไม่ทราบการสูญเสีย) หลังจากที่ไม่มีการสู้รบในด้านตรงข้าม อ.แม่สะเรียง และ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน มาตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. 64 เวลา 14.00 น. เป็นต้นมา ปัจจุบันยังคงไม่มีการปฏิบัติการทางอากาศในฝั่งประเทศเมียนมา เป็นระยะเวลา 20 วัน

           อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 28 เม.ย. 64 เป็นต้นมา ได้มีราษฎรชาวเมียนมาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบในเมียนมา เดินทางข้ามมายังประเทศไทยโดยทางเรื่อ ซึ่งทางทหารได้จัดให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว จำนวน 4 แห่ง รวม 1,775 คน ดังนี้ พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บริเวณห้วยมะระ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จำนวน 585 คน พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บริเวณห้วยจอกลอ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จำนวน 8 คน พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บริเวณห้วยโกเกร๊ะ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จำนวน 1,058 คน พื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว บริเวณห้วยแห้ง ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จำนวน 50 คน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ