จังหวัดแพร่เร่งรณรงค์เชิญชวนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยมียอดจองรวม 62.70 %

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 21 พ.ค. 2564
  • อ่าน : 44 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ตามที่จังหวัดแพร่ได้ดำเนินการณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยมีเป้าหมายร้อยละ 70 นั้น จากข้อมูลการดำเนินการลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเชิญชวนปรชาชนในพื้นที่ทั้ง 8 อำเภอ ของจังหวัดแพร่ ข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.00 น. พบว่า จังหวัดแพร่มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ จำนวน 437,350 คน มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 118,019 คน จองวัคซีนแล้ว 66,000 คน คิดเป็นร้อยละ 55.92 ประชาชนกลุ่มโรคประจำตัว 7 โรค มีจำนวน 23,084 คน จองวัคซีนแล้ว 22,470 คน คิดเป็นร้อยละ 97.34 ทั้งนี้เป้าหมายรวม 141,103 คน จองวัคซีนแล้ว 88,470 คน คิดเป็นร้อยละ 62.70

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ